SECDE 12-20, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-21, Sayfa-416)

SECDE: 32/SECDE-12, 32/SECDE-13, 32/SECDE-14, 32/SECDE-15, 32/SECDE-16, 32/SECDE-17, 32/SECDE-18, 32/SECDE-19, 32/SECDE-20, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-21, Sayfa-416, SECDE 12-20
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 32/SECDE-12
32/SECDE-12: Ve keşke mücrimleri, Rab’lerinin huzurunda başlarını eğerek: "Rabbimiz, biz gördük ve işittik. (Bundan sonra) bizi (dünyaya) geri döndür, salih amel yapalım. Muhakkak ki biz, mukinun (yakîn hasıl edenler) olduk." (derken) görseydin.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-13
32/SECDE-13: Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik (herkesi hidayete erdirirdik). Fakat Benim: "Mutlaka cehennemi, tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım." sözü(m) hak oldu.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-14
32/SECDE-14: Öyleyse bu "likâe" (Allah’a ulaşma) gününüzü, unutmanızdan dolayı (azabı) tadın. Muhakkak ki Biz de sizi unuttuk. Ve yaptıklarınız sebebiyle ebedî azabı tadın.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-15
32/SECDE-15: Fakat Bizim âyetlerimize îmân edenler (âmenû olanlar) onlardır ki, (âyetlerimiz) zikredildiği zaman (hemen) secde ederek yere kapanırlar. Ve Rab’lerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-16
32/SECDE-16: Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar (yan üstü yatarken kalkarlar). Rab’lerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infâk ederler (verirler).
Kur'an Dinle: 32/SECDE-17
32/SECDE-17: Artık hiçbir nefs (hiç kimse), yapmış olduklarına mükâfat olarak, onlar için gözaydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-18
32/SECDE-18: Öyleyse mü’min olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi (eşit) olmazlar.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-19
32/SECDE-19: Fakat âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dilemiş olanlar) ve salih amel (nefs tezkiyesi) yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-20
32/SECDE-20: Ve fakat fasık olanlar, onların mevası (barınağı) ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler (geri döndürülürler). Ve onlara: "Ateşin azabını tadın! Ki onu tekzip etmiştiniz (yalanlamıştınız)." denir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: