RÛM 51-60, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-21, Sayfa-410)

RÛM: 30/RÛM-51, 30/RÛM-52, 30/RÛM-53, 30/RÛM-54, 30/RÛM-55, 30/RÛM-56, 30/RÛM-57, 30/RÛM-58, 30/RÛM-59, 30/RÛM-60, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-21, Sayfa-410, RÛM 51-60
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 30/RÛM-51
30/RÛM-51: Ve eğer Biz, rüzgârı göndersek, böylece onu (ekinleri) sararmış görseler (bile) bundan sonra mutlaka inkâra devam ederler.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-52
30/RÛM-52: Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın, arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-53
30/RÛM-53: Ve sen, körleri dalâletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak âyetlerimize îmân edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-54
30/RÛM-54: O Allah ki, sizi güçsüz (zayıf) bir şeyden (nutfeden) yarattı. Sonra zayıflığın ardından (sizi) kuvvetli kıldı. Sonra (sizi), kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O (Allah), dilediğini yaratır. Ve O; Âlim’dir (en iyi bilen), Kaadir’dir (herşeye gücü yeten).
Kur'an Dinle: 30/RÛM-55
30/RÛM-55: Ve o saatin geldiği (kıyâmetin koptuğu) gün, mücrimler bir saatten fazla (mezarda) kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı (ölümden hayata döndürülüyorlardı).
Kur'an Dinle: 30/RÛM-56
30/RÛM-56: Ve ilim ve îmân verilenler: "Andolsun ki Allah’ın Kitabı’ndaki beas (yeniden diriliş) gününe kadar (mezarda) kaldınız." dediler. İşte bu beas (yeniden diriliş) günüdür. Lâkin siz bilmiyordunuz.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-57
30/RÛM-57: O zaman izin günü (kıyâmet günü), zalimlere mazeretleri (özürleri) fayda vermeyecek. Ve onlardan (Allah’ı) razı etmeleri de istenmez.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-58
30/RÛM-58: Ve andolsun ki, bu Kur’ân’da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir âyet getirsen, kâfirler mutlaka: "Siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz." derler.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-59
30/RÛM-59: Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tabeder (mühürler).
Kur'an Dinle: 30/RÛM-60
30/RÛM-60: Öyleyse sabret, muhakkak ki Allah’ın vaadi haktır. Ve yakîn hasıl etmemiş olanlar (kesin bilgi sahibi olmayanlar), sakın seni hafifliğe sürüklemesinler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: