MULK 1-12, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-29, Sayfa-562)

MULK: 67/MULK-1, 67/MULK-2, 67/MULK-3, 67/MULK-4, 67/MULK-5, 67/MULK-6, 67/MULK-7, 67/MULK-8, 67/MULK-9, 67/MULK-10, 67/MULK-11, 67/MULK-12, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-29, Sayfa-562, MULK 1-12
direction_left
direction_right

MULK

Kur'an Dinle: 67/MULK-1
67/MULK-1: Mülk elinde (kudretinde) olan O (Allah) Mübarek’tir. Ve O, herşeye kaadirdir.
Kur'an Dinle: 67/MULK-2
67/MULK-2: “Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını” imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. Ve O; Aziz’dir, Gafûr’dur.
Kur'an Dinle: 67/MULK-3
67/MULK-3: Gökleri yedi tabaka (7 kat) olarak yaratan O’dur. Rahmân’ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi bakışını çevir (tekrar bak), bir yarık (çatlak) görüyor musun?
Kur'an Dinle: 67/MULK-4
67/MULK-4: Sonra iki defa daha bakışını çevir (bak). Bakışın aciz ve yorgun olarak sana (geri) döner.
Kur'an Dinle: 67/MULK-5
67/MULK-5: Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik. Ve onları, şeytanlar için (atılacak) taşlar kıldık. Ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık.
Kur'an Dinle: 67/MULK-6
67/MULK-6: Ve Rab’lerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Ve (o), ne kötü varış yeri!
Kur'an Dinle: 67/MULK-7
67/MULK-7: Oraya (cehenneme) atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini (gürlemesini) işittiler.
Kur'an Dinle: 67/MULK-8
67/MULK-8: (Cehennem) nerede ise öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya herbir grup atılışında onun (cehennemin) bekçileri onlara: “Size nezir (uyarıcı) gelmedi mi?” diye sordu.
Kur'an Dinle: 67/MULK-9
67/MULK-9: Onlar (cehenneme atılanlar) dediler ki: “Evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir, siz ancak büyük bir dalâlet içindesiniz, dedik.”
Kur'an Dinle: 67/MULK-10
67/MULK-10: Ve: “Eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık.” dediler.
Kur'an Dinle: 67/MULK-11
67/MULK-11: Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun.
Kur'an Dinle: 67/MULK-12
67/MULK-12: Muhakkak ki onlar, gaybda Rab’lerine huşû duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: