Kur'ân-ı Kerim (Cüz-29, Sayfa-577), MUDDESSİR 48-56, KIYÂME 1-19

MUDDESSİR: 74/MUDDESSİR-48, 74/MUDDESSİR-49, 74/MUDDESSİR-50, 74/MUDDESSİR-51, 74/MUDDESSİR-52, 74/MUDDESSİR-53, 74/MUDDESSİR-54, 74/MUDDESSİR-55, 74/MUDDESSİR-56, KIYÂME: 75/KIYÂME-1, 75/KIYÂME-2, 75/KIYÂME-3, 75/KIYÂME-4, 75/KIYÂME-5, 75/KIYÂME-6, 75/KIYÂME-7, 75/KIYÂME-8, 75/KIYÂME-9, 75/KIYÂME-10, 75/KIYÂME-11, 75/KIYÂME-12, 75/KIYÂME-13, 75/KIYÂME-14, 75/KIYÂME-15, 75/KIYÂME-16, 75/KIYÂME-17, 75/KIYÂME-18, 75/KIYÂME-19, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-29, Sayfa-577, MUDDESSİR 48-56, KIYÂME 1-19
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 74/MUDDESSİR-48
74/MUDDESSİR-48: Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz.
Kur'an Dinle: 74/MUDDESSİR-49
74/MUDDESSİR-49: Buna rağmen, onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular?
Kur'an Dinle: 74/MUDDESSİR-50
74/MUDDESSİR-50: Sanki onlar ürkmüş yabanî merkepler gibidir.
Kur'an Dinle: 74/MUDDESSİR-51
74/MUDDESSİR-51: Arslandan (korkup) kaçmıştır.
Kur'an Dinle: 74/MUDDESSİR-52
74/MUDDESSİR-52: Hayır, onların hepsi, kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister.
Kur'an Dinle: 74/MUDDESSİR-53
74/MUDDESSİR-53: Hayır, bilâkis, onlar ahiretten korkmuyorlar.
Kur'an Dinle: 74/MUDDESSİR-54
74/MUDDESSİR-54: Hayır, muhakkak ki O, bir Zikir’dir (Öğüt’tür).
Kur'an Dinle: 74/MUDDESSİR-55
74/MUDDESSİR-55: Artık kim dilerse, O’nu zikreder.
Kur'an Dinle: 74/MUDDESSİR-56
74/MUDDESSİR-56: Allah’ın dilediğinden başkası O’nu zikredemez. O (O’nun dilediği kimse), takva sahibidir ve mağfiret ehlidir (günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir).

KIYÂME

Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-1
75/KIYÂME-1: Hayır, kıyâmet gününe yemin ederim.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-2
75/KIYÂME-2: Ve hayır, levvame (kınayan) nefse yemin ederim.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-3
75/KIYÂME-3: İnsan (öldükten sonra) onun kemiklerini asla biraraya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-4
75/KIYÂME-4: Hayır, Biz, onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kaadiriz.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-5
75/KIYÂME-5: Hayır, insan, önündeki (zamanı) fısk ve fücur ile geçirmeyi ister.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-6
75/KIYÂME-6: “Kıyâmet günü ne zaman?” diye sorar.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-7
75/KIYÂME-7: Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-8
75/KIYÂME-8: Ve Ay karardığı (zaman).
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-9
75/KIYÂME-9: Ve Güneş ve Ay birleştirildiği (zaman).
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-10
75/KIYÂME-10: İzin günü, insan: “Firar edilecek yer nerede?” diyecek.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-11
75/KIYÂME-11: Hayır, sığınacak bir yer yoktur.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-12
75/KIYÂME-12: İzin günü karar kılınan yer senin Rabbinin Huzuru’dur (Rabbinin Katı’dır).
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-13
75/KIYÂME-13: İzin günü insana, takdim ettiği (yaptığı) ve tehir edip (yapmadığı) şeyler haber verilir.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-14
75/KIYÂME-14: Hayır, insan kendi nefsine basirdir (şahittir).
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-15
75/KIYÂME-15: Ve mazeretlerini beyan etse bile.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-16
75/KIYÂME-16: O’na (Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye), acele ederek, O’nunla (Cebrail (A.S) ile beraber) dilini hareket ettirme.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-17
75/KIYÂME-17: Muhakkak ki O’nun toplanması ve okunması Bize aittir.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-18
75/KIYÂME-18: Öyleyse O’nu okuduğumuz zaman, artık O’nun (Kur’ân’ın) okunuşuna tâbî ol.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-19
75/KIYÂME-19: Sonra O’nun beyanı (açıklanması) muhakkak ki Bize aittir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: