Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-577), ал-Мудассир 48-56, Ал-Кийама 1-19

ал-Мудассир: 74/ал-Мудассир-48, 74/ал-Мудассир-49, 74/ал-Мудассир-50, 74/ал-Мудассир-51, 74/ал-Мудассир-52, 74/ал-Мудассир-53, 74/ал-Мудассир-54, 74/ал-Мудассир-55, 74/ал-Мудассир-56, Ал-Кийама: 75/Ал-Кийама-1, 75/Ал-Кийама-2, 75/Ал-Кийама-3, 75/Ал-Кийама-4, 75/Ал-Кийама-5, 75/Ал-Кийама-6, 75/Ал-Кийама-7, 75/Ал-Кийама-8, 75/Ал-Кийама-9, 75/Ал-Кийама-10, 75/Ал-Кийама-11, 75/Ал-Кийама-12, 75/Ал-Кийама-13, 75/Ал-Кийама-14, 75/Ал-Кийама-15, 75/Ал-Кийама-16, 75/Ал-Кийама-17, 75/Ал-Кийама-18, 75/Ал-Кийама-19, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-577, ал-Мудассир 48-56, Ал-Кийама 1-19
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-48
74/ал-Мудассир-48: И вече не ще им помогне ничие застъпничество.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-49
74/ал-Мудассир-49: И въпреки това, какво им е, че се отдалечиха от напомнянето (споменаването)?
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-50
74/ал-Мудассир-50: И сякаш са като подплашени диви магарета.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-51
74/ал-Мудассир-51: Бягащи (със страх) от лъв.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-52
74/ал-Мудассир-52: И не, всеки от тях иска да му се даде разясняваща книга.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-53
74/ал-Мудассир-53: Напротив, те не се страхуват от отвъдното.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-54
74/ал-Мудассир-54: Ала не! Той наистина е една поука.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-55
74/ал-Мудассир-55: И вече, който пожелае, ще Го споменава.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-56
74/ал-Мудассир-56: И Го споменава онзи, когото Аллах пожелае. Този е притежателят на таква (притежателят на милост от Аллах) и опростеният (на когото греховете са превърнати в добрини).

Ал-Кийама

Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-1
75/Ал-Кийама-1: Не, кълна се в Съдния ден.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-2
75/Ал-Кийама-2: И не, кълна се в укоряващата (се) душа.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-3
75/Ал-Кийама-3: Нима човек смята, че Ние не ще може да съберем костите му на едно (след като умре)?
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-4
75/Ал-Кийама-4: И наистина Ние можем да възстановим даже и върха на пръстите му.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-5
75/Ал-Кийама-5: Ала човек иска да упорства в греха си.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-6
75/Ал-Кийама-6: И пита: “Кога е Съдния ден”?
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-7
75/Ал-Кийама-7: Когато погледите се заслепят от ужас.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-8
75/Ал-Кийама-8: И луната се затъмни.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-9
75/Ал-Кийама-9: И слънцето и луната се слеят.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-10
75/Ал-Кийама-10: Човекът ще каже в този Ден: “Накъде да се бяга?”.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-11
75/Ал-Кийама-11: Ала не! Няма убежище.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-12
75/Ал-Кийама-12: При твоя Господ е определеното място в този Ден.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-13
75/Ал-Кийама-13: Човекът в този Ден ще бъде известен за извършеното и неизвършеното от него.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-14
75/Ал-Кийама-14: Не, човекът ще е свидетел на своята душа.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-15
75/Ал-Кийама-15: Дори и да дава оправдания.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-16
75/Ал-Кийама-16: Не движи езика си с Него (с Джибрил) (Гавраил), бързайки (да наизустиш Корана).
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-17
75/Ал-Кийама-17: И наистина събирането и четено Му е Наша грижа.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-18
75/Ал-Кийама-18: И когато Го четем (Корана), следвай неговото прочитане.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-19
75/Ал-Кийама-19: После и неговото разясняване е Наша грижа.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: