Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-566), ал-Калем 44-52, ал-Хакка 1-8

ал-Калем: 68/ал-Калем-44, 68/ал-Калем-45, 68/ал-Калем-46, 68/ал-Калем-47, 68/ал-Калем-48, 68/ал-Калем-49, 68/ал-Калем-50, 68/ал-Калем-51, 68/ал-Калем-52, ал-Хакка: 69/ал-Хакка-1, 69/ал-Хакка-2, 69/ал-Хакка-3, 69/ал-Хакка-4, 69/ал-Хакка-5, 69/ал-Хакка-6, 69/ал-Хакка-7, 69/ал-Хакка-8, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-566, ал-Калем 44-52, ал-Хакка 1-8
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-44
68/ал-Калем-44: Остави вече на Мен взимащите за лъжа тази Вест. Скоро ще ги въвлечем (постепенно в гибел), без да разберат.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-45
68/ал-Калем-45: И Аз ще им дам отсрочка. И наистина Моят капан е много силен.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-46
68/ал-Калем-46: Или търсиш от тях отплата и са обременени с дълг?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-47
68/ал-Калем-47: Или при тях е неведомото и те го записват?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-48
68/ал-Калем-48: Потрай до присъдата на твоя Господ и не бъди като човека в кита (Юнус), който Ме зовеше, изпълнен със скръб.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-49
68/ал-Калем-49: Ако не го беше достигнала благодат от неговия Господ, той щеше да бъде изхвърлен (прокълнат)на голия бряг.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-50
68/ал-Калем-50: Но неговият Господ го избра и го стори праведник.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-51
68/ал-Калем-51: И едва не те сразиха с погледи неверниците, когато слушаха Напомнянето (Корана), и казаха: “Той наистина е луд”.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-52
68/ал-Калем-52: А Той (Коранът) не е друго, освен напомняне (поука) за световете.

ал-Хакка

Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-1
69/ал-Хакка-1: Неизбежното (което наистина ще се случи)!
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-2
69/ал-Хакка-2: И какво е Неизбежното (Истината, която неизбежно ще се осъществи)?
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-3
69/ал-Хакка-3: И откъде да знаеш ти какво е Неизбежното?
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-4
69/ал-Хакка-4: Самудяните и адитите взеха за лъжа Бедствието (Кариа).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-5
69/ал-Хакка-5: И заради това Самудяните бяха погубени с едно мощно Бедствие.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-6
69/ал-Хакка-6: А адитите бяха погубени от бушуващ леден вихър.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-7
69/ал-Хакка-7: Той (Аллах) го накара (вихъра) да вилнее срещу тях седем нощи и осем дни поред, и след това гледката там беше на хора покосени, сякаш са като празни стволове на повалени фурми.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-8
69/ал-Хакка-8: И нима виждаш някой (нещо) останал от тях?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: