ал-Хакка-2, Сура 69-Неизбежното (ал-Хакка) стих-2

69/ал-Хакка-2: И какво е Неизбежното (Истината, която неизбежно ще се осъществи)? (българската транслитерация: Мeл хаккaх(хаккaту).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Хакка-2
Сура 69-Неизбежното (ал-Хакка) стих-2

مَا الْحَاقَّةُ
българската транслитерация: Мeл хаккaх(хаккaту).
И какво е Неизбежното (Истината, която неизбежно ще се осъществи)?ал-Хакка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: