ал-Мудассир 18-47, Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-576)

ал-Мудассир: 74/ал-Мудассир-18, 74/ал-Мудассир-19, 74/ал-Мудассир-20, 74/ал-Мудассир-21, 74/ал-Мудассир-22, 74/ал-Мудассир-23, 74/ал-Мудассир-24, 74/ал-Мудассир-25, 74/ал-Мудассир-26, 74/ал-Мудассир-27, 74/ал-Мудассир-28, 74/ал-Мудассир-29, 74/ал-Мудассир-30, 74/ал-Мудассир-31, 74/ал-Мудассир-32, 74/ал-Мудассир-33, 74/ал-Мудассир-34, 74/ал-Мудассир-35, 74/ал-Мудассир-36, 74/ал-Мудассир-37, 74/ал-Мудассир-38, 74/ал-Мудассир-39, 74/ал-Мудассир-40, 74/ал-Мудассир-41, 74/ал-Мудассир-42, 74/ал-Мудассир-43, 74/ал-Мудассир-44, 74/ал-Мудассир-45, 74/ал-Мудассир-46, 74/ал-Мудассир-47, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-576, ал-Мудассир 18-47
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-18
74/ал-Мудассир-18: И размисли той (относно Корана) и прецени.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-19
74/ал-Мудассир-19: И проклет стана (отдалечен от Милостта на Аллах ), как само прецени.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-20
74/ал-Мудассир-20: И отново проклет стана (отдалечен от Милостта на Аллах ), как само прецени.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-21
74/ал-Мудассир-21: После погледна.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-22
74/ал-Мудассир-22: После се намръщи и навъси.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-23
74/ал-Мудассир-23: После се отвърна и се възгордя.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-24
74/ал-Мудассир-24: И рече: “Това е само една разпространена магия”.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-25
74/ал-Мудассир-25: “Това е само хорска реч”.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-26
74/ал-Мудассир-26: И ще го пека (хвърля) Аз скоро в пламтящ огън.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-27
74/ал-Мудассир-27: И откъде да знаеш ти какво е пламтящ огън? ­
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-28
74/ал-Мудассир-28: Той нищо не оставя след себе си (изгаря и погубва плътта) и не пощадява (не те оставя да умреш).
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-29
74/ал-Мудассир-29: (Пламтящият огън) обгаря кожата.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-30
74/ал-Мудассир-30: И върху него има деветнадесет.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-31
74/ал-Мудассир-31: И сторихме пазители на Огъня само ангели, и броят им бе единствено за изпитание на неверниците, за да се убедят дарените с Писанието, и за да се усили вярата на повярвалите, и да не се съмняват дарените с Писанието и вярващите. И да кажат онези, в чиито сърца има болест, и неверниците: “Какво цели (иска да каже) Аллах с този пример”? Така Аллах оставя в заблуда и напътва към Себе си когото пожелае. И никой, освен Него, не знае войнствата Му. А То е само напомняне за хората.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-32
74/ал-Мудассир-32: И не! Кълна се в луната!
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-33
74/ал-Мудассир-33: И в нощта, когато отминава.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-34
74/ал-Мудассир-34: И в утрото, когато засиява.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-35
74/ал-Мудассир-35: Наистина той (огънят) е едно от големите изпитания.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-36
74/ал-Мудассир-36: Като едно предупреждение за хората.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-37
74/ал-Мудассир-37: За всеки, който желае да изпревари или да остане назад.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-38
74/ал-Мудассир-38: И всяка душа е заложник там според това, което е придобила.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-39
74/ал-Мудассир-39: Освен изпълнилите клетвите си.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-40
74/ал-Мудассир-40: Те са в Рая и ще питат (другите).
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-41
74/ал-Мудассир-41: От престъпниците.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-42
74/ал-Мудассир-42: “Какво ви отведе в пламтящия огън”?
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-43
74/ал-Мудассир-43: И казаха: “Ние не бяхме сред отслужващите молитвата”.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-44
74/ал-Мудассир-44: И не хранехме нуждаещите се (от бедните).
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-45
74/ал-Мудассир-45: И затъвахме в грешното със затъващите.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-46
74/ал-Мудассир-46: И взимахме за лъжа Съдния ден.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-47
74/ал-Мудассир-47: Докато ни застигна близкото (смъртта)”.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: