Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-564), ал-Мулк 27-30, ал-Калем 1-15

ал-Мулк: 67/ал-Мулк-27, 67/ал-Мулк-28, 67/ал-Мулк-29, 67/ал-Мулк-30, ал-Калем: 68/ал-Калем-1, 68/ал-Калем-2, 68/ал-Калем-3, 68/ал-Калем-4, 68/ал-Калем-5, 68/ал-Калем-6, 68/ал-Калем-7, 68/ал-Калем-8, 68/ал-Калем-9, 68/ал-Калем-10, 68/ал-Калем-11, 68/ал-Калем-12, 68/ал-Калем-13, 68/ал-Калем-14, 68/ал-Калем-15, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-564, ал-Мулк 27-30, ал-Калем 1-15
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-27
67/ал-Мулк-27: И когато го видяха отблизо (мъчението), лицата на неверниците се помръкнаха и им се каза: “Това е мъчението, което канехте (за което питахте)”.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-28
67/ал-Мулк-28: Кажи им: “Видяхте ли?Ако Аллах погуби мен и тези с мен, или да ни пощади, кой ще защити неверниците от болезненото мъчение”?
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-29
67/ал-Мулк-29: Кажи им: “Той е Всемилостивия. Вярваме в Него (към Него се насочихме) и на Него се уповаваме. И ще узнаете скоро кой е в явна заблуда”.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-30
67/ал-Мулк-30: Кажи им: “Виждате ли? Ако вашата вода потъне под земята, кой ще ви донесе изворна вода”?

ал-Калем

Слушайте Коран: 68/ал-Калем-1
68/ал-Калем-1: Нун. Кълна се в писалката и в онова, което е написал ред по ред!
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-2
68/ал-Калем-2: И ти, с благодатта на твоя Господ, ­ не си луд.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-3
68/ал-Калем-3: За теб има несекваща награда.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-4
68/ал-Калем-4: И ти наистина си с висока нравственост.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-5
68/ал-Калем-5: И скоро ти ще видиш, и те ще видят.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-6
68/ал-Калем-6: Кой от вас е безумният?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-7
68/ал-Калем-7: Несъмнено твоят Господ най-добре знае кой се е отклонил от Неговия път; и най-добре знае Той кои са напътените към Него.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-8
68/ал-Калем-8: Тогава не се подчинявай на отричащите.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-9
68/ал-Калем-9: И се надяваха те ти да се смекчиш, така и те щяха да се смекчат.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-10
68/ал-Калем-10: Не се подчинявай на онзи, който без повод често се кълне за нещо.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-11
68/ал-Калем-11: На клеветниците, които постоянно търсят недостатъци и разнасят сплетни (не се подчинявай).
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-12
68/ал-Калем-12: На възпиращите доброто, престъпващите, съгрешаващите (не се подчинявай).
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-13
68/ал-Калем-13: На потисниците, които вършат злини, освен това и на хранещите се със забраненото грешници (не се подчинявай).
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-14
68/ал-Калем-14: (Не им се подчинявай за това, че) имат богатство и синове.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-15
68/ал-Калем-15: И когато му бяха четeни Нашите знамения, каза: “(Това са само) легенди на предците”.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: