ал-Инсан 6-25, Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-579)

ал-Инсан: 76/ал-Инсан-6, 76/ал-Инсан-7, 76/ал-Инсан-8, 76/ал-Инсан-9, 76/ал-Инсан-10, 76/ал-Инсан-11, 76/ал-Инсан-12, 76/ал-Инсан-13, 76/ал-Инсан-14, 76/ал-Инсан-15, 76/ал-Инсан-16, 76/ал-Инсан-17, 76/ал-Инсан-18, 76/ал-Инсан-19, 76/ал-Инсан-20, 76/ал-Инсан-21, 76/ал-Инсан-22, 76/ал-Инсан-23, 76/ал-Инсан-24, 76/ал-Инсан-25, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-579, ал-Инсан 6-25
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-6
76/ал-Инсан-6: Рабите на Аллах пускат извора, от който пият, да тече в изобилие.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-7
76/ал-Инсан-7: Те изпълняват обета си и се страхуват от Деня, в който злото ще се разпростира (навсякъде).
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-8
76/ал-Инсан-8: И дават любимата си храна на нуждаещите се и на сираците, и на пленниците.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-9
76/ал-Инсан-9: Храним ви за Аллах и не искаме от вас нито отплата, нито признателност.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-10
76/ал-Инсан-10: И наистина в тежкия Ден, в който лицата са навъсени, ние се страхуваме от Нашия Господ.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-11
76/ал-Инсан-11: Но Аллах ги предпази от злото на този Ден, и им дари щастие и сияние по лицата им.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-12
76/ал-Инсан-12: И ги възнагради с Рай и с копринени дрехи, затова че бяха търпеливи ­.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-13
76/ал-Инсан-13: Облегнати са там на престоли и не ще видят ни зной, ни мраз.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-14
76/ал-Инсан-14: Близо над тях са сенките на неговите (дървета) и ще са сведени плодовете му ниско.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-15
76/ал-Инсан-15: И ще бъдат обслужвани със съдове от сребро и с кристални чаши
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-16
76/ал-Инсан-16: Чаши от сребъро, които са определили по брой.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-17
76/ал-Инсан-17: И ще им се дава да пият питие от джинджифил.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-18
76/ал-Инсан-18: И там има извор, наречен Салсабил.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-19
76/ал-Инсан-19: И ще обикалят около тях вечномлади юноши. Когато ги видиш, ще ги помислиш за разпръснати бисери.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-20
76/ал-Инсан-20: Където и да погледнеш там, ще видиш само блаженство и огромно владение.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-21
76/ал-Инсан-21: Ще бъдат облечени в зелени одежди от коприна и брокат, и ще носят гривни от сребро, и ще им дава техният Господ да пият от чисти (сладки) напитки.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-22
76/ал-Инсан-22: Това е награда за вас, и вашето старание заслужи признание.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-23
76/ал-Инсан-23: И наистина Ние ти низпослахме Корана постепенно (стих по стих).
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-24
76/ал-Инсан-24: Затова бъди търпелив към повелята на твоя Господ и не се покорявай на никой грешник или неверник от тях.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-25
76/ал-Инсан-25: И споменавай името на своя Господ и сутрин, и вечер.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: