ал-Калем 16-43, Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-565)

ал-Калем: 68/ал-Калем-16, 68/ал-Калем-17, 68/ал-Калем-18, 68/ал-Калем-19, 68/ал-Калем-20, 68/ал-Калем-21, 68/ал-Калем-22, 68/ал-Калем-23, 68/ал-Калем-24, 68/ал-Калем-25, 68/ал-Калем-26, 68/ал-Калем-27, 68/ал-Калем-28, 68/ал-Калем-29, 68/ал-Калем-30, 68/ал-Калем-31, 68/ал-Калем-32, 68/ал-Калем-33, 68/ал-Калем-34, 68/ал-Калем-35, 68/ал-Калем-36, 68/ал-Калем-37, 68/ал-Калем-38, 68/ал-Калем-39, 68/ал-Калем-40, 68/ал-Калем-41, 68/ал-Калем-42, 68/ал-Калем-43, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-565, ал-Калем 16-43
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-16
68/ал-Калем-16: Много скоро Ние ще го бележим по носа.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-17
68/ал-Калем-17: Пратихме им бедствие така, както бяхме пратили бедствие на стопаните на градината, когато се заклеха (тайно без да видят нуждаещите се) да я оберат на сутринта.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-18
68/ал-Калем-18: И не правят изключение.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-19
68/ал-Калем-19: И споходи бедствие (реколтата в градината им) от твоя Господ, докато спяха.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-20
68/ал-Калем-20: И така (реколтата им) стана като черна нощ.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-21
68/ал-Калем-21: И на сутринта си викнаха един на друг:
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-22
68/ал-Калем-22: “Тръгнете към своята реколта в зори, ако ще берете”!
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-23
68/ал-Калем-23: И се отправиха, шепнейки един на друг:
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-24
68/ал-Калем-24: “Днес да не влиза там при вас бедняк”.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-25
68/ал-Калем-25: И тръгнаха в зори с твърдо намерение (да отблъснат бедните).
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-26
68/ал-Калем-26: И когато видяха (положението в градината), рекоха: “Наистина ние сме се заблудили”.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-27
68/ал-Калем-27: „И не, ние сме от лишените”.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-28
68/ал-Калем-28: Най-разумният от тях рече: “Не ви ли казах,­ че без да прославяте Аллах няма да стане”?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-29
68/ал-Калем-29: И рекоха: “Слава на нашия Господ! Наистина ние бяхме угнетители”.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-30
68/ал-Калем-30: И започнаха взаимно да се укоряват.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-31
68/ал-Калем-31: И рекоха: “О, горко ни, наистина ние станахме от престъпващите.”
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-32
68/ал-Калем-32: Дано нашият Господ ни даде в замяна по-добра от нея. И ние умоляваме нашия Господ.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-33
68/ал-Калем-33: Такова е наказанието. А наказанието в отвъдния живот е по-голямо, само да знаеха.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-34
68/ал-Калем-34: Докато за притежателите на таква (които се боят да не изгубят милостта на Аллах) при техния Господ е Градината на блаженството Наим (в Рая).
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-35
68/ал-Калем-35: Нима отдадените на Аллах ще сторим да са като престъпниците (нима са равни)?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-36
68/ал-Калем-36: Какво ви става? Как отсъждате?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-37
68/ал-Калем-37: Или имате книга, от която се учите?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-38
68/ал-Калем-38: Или в нея (пише): „Каквото изберете то е безспорно ваше”?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-39
68/ал-Калем-39: Или имате обещание от Нас до Големия ден, че каквото отсъждате, то несъмнено е ваше?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-40
68/ал-Калем-40: Питай ги : ”Кой от вас е поръчител за това”?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-41
68/ал-Калем-41: Или имат съдружници? Тогава да доведат своите съдружници, ако говорят истината.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-42
68/ал-Калем-42: И в Деня, когато ще се разкрият истините, ще бъдат приканени да се поклонят, ала не ще могат.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-43
68/ал-Калем-43: С уплашени очи, ще ги покрие унижение, а бяха приканвани да се покланят, когато бяха здрави.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: