ал-Джинн 14-28, Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-573)

ал-Джинн: 72/ал-Джинн-14, 72/ал-Джинн-15, 72/ал-Джинн-16, 72/ал-Джинн-17, 72/ал-Джинн-18, 72/ал-Джинн-19, 72/ал-Джинн-20, 72/ал-Джинн-21, 72/ал-Джинн-22, 72/ал-Джинн-23, 72/ал-Джинн-24, 72/ал-Джинн-25, 72/ал-Джинн-26, 72/ал-Джинн-27, 72/ал-Джинн-28, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-573, ал-Джинн 14-28
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-14
72/ал-Джинн-14: И наистина сред нас има и отдадени (на Аллах) и отклонили се (със закоравели сърца). И онези, които са се отдали (на Аллах), то те търсят (желаят) да се усъвършенстват (да отдадат плътта (душата) и волята си на Аллах).
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-15
72/ал-Джинн-15: А отклонилите се (чиито сърца са закоравели, заради това, че не споменават името на Аллах) станаха гориво за Ада.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-16
72/ал-Джинн-16: И ако следвайки правия път, се бяха обърнали (към Аллах), Ние нъсъмнено щяхме да ги напоим ( с милост в изобилие).
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-17
72/ал-Джинн-17: За да ги изпитаме с това. А който се отвърне от споменаването на своя Господ, ще го сполети тежко мъчение.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-18
72/ал-Джинн-18: И наистина храмовете са само за Аллах и затова не зовете (молете) никой друг заедно с Аллах!
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-19
72/ал-Джинн-19: И когато рабът на Аллах (Мохамед, Мир Нему) се изправеше да Го позове, те се струпваха около него.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-20
72/ал-Джинн-20: Кажи: “Аз зова единствено моя Господ и никого не съдружавам с Него”.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-21
72/ал-Джинн-21: Кажи: “Аз нито мога да ви навредя, нито притежавам сила, с която да ви усъвършенствам”.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-22
72/ал-Джинн-22: Кажи: “Никой не ще може да ме опази срещу нещо, което ще ме сполети от Аллах и аз не ще мога да намеря друго убежище, освен при Него (при Аллах).
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-23
72/ал-Джинн-23: Само предавам известия от Аллах и Неговите послания. А който не се подчинява на Аллах и на Неговия Пратеник, за него е огънят на Ада и там ще пребивава вечно”.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-24
72/ал-Джинн-24: И когато обещаното на тях им се яви, скоро ще узнаят чия подкрепа е по-слаба и кои са по-малко на брой.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-25
72/ал-Джинн-25: Кажи: “Ако знаех (щях да ви уведомя) дали обещаното на вас е близо или моят Господ ще даде дълга отсрочка”.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-26
72/ал-Джинн-26: Единствено Той (Аллах) знае неведомото, ала Той на никого не го разкрива.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-27
72/ал-Джинн-27: Освен на онези от пратениците, за които Той е благоволил (и ги е издигнал до най-висока степен на отдаденост). Тогава Той (Аллах) непременно назначава пазители (надзиратели), пред тях и зад тях.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-28
72/ал-Джинн-28: За да знаят (и засвидетелстват), че са съобщени посланията на техния Господ. И (Аллах) е обградил (със знанието Си) онези, които са около тях, и е пресметнал всяко нещо.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: