Нух 11-28, Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-571)

Нух: 71/Нух-11, 71/Нух-12, 71/Нух-13, 71/Нух-14, 71/Нух-15, 71/Нух-16, 71/Нух-17, 71/Нух-18, 71/Нух-19, 71/Нух-20, 71/Нух-21, 71/Нух-22, 71/Нух-23, 71/Нух-24, 71/Нух-25, 71/Нух-26, 71/Нух-27, 71/Нух-28, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-571, Нух 11-28
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 71/Нух-11
71/Нух-11: За да ви прати обилен дъжд от небето.
Слушайте Коран: 71/Нух-12
71/Нух-12: И да ви подкрепи с имоти и синове, и да стори за вас (плодородни) градини, и да стори за вас реки.”
Слушайте Коран: 71/Нух-13
71/Нух-13: (И каза Нух на народа си) : „Какво ви е, защо не зачитате величието на Аллах?
Слушайте Коран: 71/Нух-14
71/Нух-14: И ви сътвори Той на различни етапи.
Слушайте Коран: 71/Нух-15
71/Нух-15: Нима не виждате как Аллах сътвори седем небеса на слоеве?
Слушайте Коран: 71/Нух-16
71/Нух-16: И стори Той там от луната сияние, и стори от слънцето светилник.
Слушайте Коран: 71/Нух-17
71/Нух-17: И ви създаде (от пръст) от земята да израснете.
Слушайте Коран: 71/Нух-18
71/Нух-18: После ще ви върне в нея и отново ще ви извади.
Слушайте Коран: 71/Нух-19
71/Нух-19: И стори Аллах за вас от земята широка постеля.
Слушайте Коран: 71/Нух-20
71/Нух-20: И широки пътища, за да ходите там тях.”
Слушайте Коран: 71/Нух-21
71/Нух-21: И рече Нух (Ньой): “Господи мой, те ми се възпротивиха и последваха онези, чиито имоти и деца само увеличиха тяхната загуба”.
Слушайте Коран: 71/Нух-22
71/Нух-22: И лукавстваха те с огромно лукавство.
Слушайте Коран: 71/Нух-23
71/Нух-23: И казваха един на друг: “Никога не изоставяйте своите божества (идоли), не изоставяйте нито Уад, нито Суаа, нито Ягус и Яук, и Наср”!
Слушайте Коран: 71/Нух-24
71/Нух-24: И така заблудиха мнозина. И (Нух (Ньой)) : “Надбавяй на угнетителите само заблуда”!
Слушайте Коран: 71/Нух-25
71/Нух-25: Заради своите (големи) грехове те бяха издавени и после въведени в Огъня, и не намериха за себе си други помощници, освен Аллах.
Слушайте Коран: 71/Нух-26
71/Нух-26: И рече Нух (Ньой): “Господи мой, не оставяй по земята нито един неверник да се разхожда”!
Слушайте Коран: 71/Нух-27
71/Нух-27: Оставиш ли ги, те ще заблудят Твоите раби и ще родят само нечестивци, неблагодарници.
Слушайте Коран: 71/Нух-28
71/Нух-28: Господи мой, опрости на мен и на родителите ми, и на всеки вярващ, и който влезе в моя дом, и на вярващите мъже, и на вярващите жени, и надбавяй на угнетителите само гибел”!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: