ал-Мулк 13-26, Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-563)

ал-Мулк: 67/ал-Мулк-13, 67/ал-Мулк-14, 67/ал-Мулк-15, 67/ал-Мулк-16, 67/ал-Мулк-17, 67/ал-Мулк-18, 67/ал-Мулк-19, 67/ал-Мулк-20, 67/ал-Мулк-21, 67/ал-Мулк-22, 67/ал-Мулк-23, 67/ал-Мулк-24, 67/ал-Мулк-25, 67/ал-Мулк-26, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-563, ал-Мулк 13-26
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-13
67/ал-Мулк-13: И пазете в тайна думите си или ги разкрийте, Той (Аллах) знае най-добре съкровеното в сърцата.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-14
67/ал-Мулк-14: Нима Онзи, Който е сътворил, не знае (сътвореното от Себе Си)? Той е Всепроникващия, Сведущия.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-15
67/ал-Мулк-15: Той е, Който подчини за вас земята, затова ходете из нейните краища и яжте от Неговата благодат! И към Него е завръщането.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-16
67/ал-Мулк-16: Нима имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще накара земята да ви погълне?
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-17
67/ал-Мулк-17: Или имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще изпрати срещу вас ураган от камъни? Тогава много скоро ще разберете какво е Моето предупреждение.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-18
67/ал-Мулк-18: И кълна Се, че и онези преди тях отричаха. А какво бе Моето наказание?
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-19
67/ал-Мулк-19: Нима не виждат птиците над тях, разтварящи и свиващи криле? Държи ги само Всемилостивия. Той съзира всяко нещо.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-20
67/ал-Мулк-20: И кое е това ваше войнство, което ще ви помогне освен Всемилостивия? А неверниците се само залъгват себе си със своето горделивост.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-21
67/ал-Мулк-21: Или кой може да ви даде препитание, ако Той (Аллах) прекъсне Неговото? Ала упорстват в надменността и отдалечаването си (от истината).
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-22
67/ал-Мулк-22: И тогава кой е по-напътен към Мен – този, който върви пълзешком или този, който (изправен, с достойнство) върви по правия път, водещ към Мен?
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-23
67/ал-Мулк-23: Кажи им : “Той е, Който ви сътвори (от нищото) и създаде за вас механизми за чуване и за виждане, и за осъзнаване. Колко малко сте признателни”.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-24
67/ал-Мулк-24: Кажи им: “Той е, Който ви умножи и разпръсна по земята и при Него ще бъдете събрани всички.”
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-25
67/ал-Мулк-25: А те казват: “Кога (ще се сбъдне) това обещание (мъчението), ако говорите истината”?
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-26
67/ал-Мулк-26: Кажи им: “Знанието за това е само при Аллах, а аз съм само един явен предупредител (за мъчението)”.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: