Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-568), ал-Хакка 35-52, ал-Мааридж 1-10

ал-Хакка: 69/ал-Хакка-35, 69/ал-Хакка-36, 69/ал-Хакка-37, 69/ал-Хакка-38, 69/ал-Хакка-39, 69/ал-Хакка-40, 69/ал-Хакка-41, 69/ал-Хакка-42, 69/ал-Хакка-43, 69/ал-Хакка-44, 69/ал-Хакка-45, 69/ал-Хакка-46, 69/ал-Хакка-47, 69/ал-Хакка-48, 69/ал-Хакка-49, 69/ал-Хакка-50, 69/ал-Хакка-51, 69/ал-Хакка-52, ал-Мааридж: 70/ал-Мааридж-1, 70/ал-Мааридж-2, 70/ал-Мааридж-3, 70/ал-Мааридж-4, 70/ал-Мааридж-5, 70/ал-Мааридж-6, 70/ал-Мааридж-7, 70/ал-Мааридж-8, 70/ал-Мааридж-9, 70/ал-Мааридж-10, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-568, ал-Хакка 35-52, ал-Мааридж 1-10
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-35
69/ал-Хакка-35: Затова, Днес тук няма за него ближен.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-36
69/ал-Хакка-36: Нито храна, освен кръв и гной.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-37
69/ал-Хакка-37: Ядат я само грешниците.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-38
69/ал-Хакка-38: Ала не! Кълна се в това, което съзирате.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-39
69/ал-Хакка-39: И в това, което не съзирате.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-40
69/ал-Хакка-40: Наистина то е слово на достоен Пратеник.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-41
69/ал-Хакка-41: И не е слово на поет. Колко малко вярвате?
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-42
69/ал-Хакка-42: И не е слово на гадател. Колко малко се поучавате.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-43
69/ал-Хакка-43: Низпослан е от Господа на световете.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-44
69/ал-Хакка-44: И ако той Ни приписваше някакви слова.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-45
69/ал-Хакка-45: Щяхме да го хванем (сграбчим) от десницата.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-46
69/ал-Хакка-46: И после неизбежно да му прережем аортата на живота.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-47
69/ал-Хакка-47: И никой сред вас не ще можеше да Ни възпре от това.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-48
69/ал-Хакка-48: И наистина Той (Коранът) е една поука за притежателя на таква (който се бои да не изгуби милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-49
69/ал-Хакка-49: И добре знаем Ние, че сред вас има и отричащи.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-50
69/ал-Хакка-50: И наистина Той (Коранът) е скръб за неверниците.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-51
69/ал-Хакка-51: И наистина Той (Коранът) е достоверната истина ( истинското знание за Аллах).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-52
69/ал-Хакка-52: Затова прославяй твоя Господ с името му „Азим” (Превеликия).

ал-Мааридж

Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-1
70/ал-Мааридж-1: Един желаещ поиска да се осъществи неизбежното мъчение.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-2
70/ал-Мааридж-2: Никой не ще го отблъсне от неверниците.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-3
70/ал-Мааридж-3: То (мъчението) е от Аллах, Владетеля (на висотите и на високите степени).
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-4
70/ал-Мааридж-4: И се издигнат към Него ангелите и Духът в Ден равен на петдесет хиляди години.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-5
70/ал-Мааридж-5: Затова търпи с добро търпение.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-6
70/ал-Мааридж-6: И наистина те го виждат (мъчението,което е за неверниците) далечно.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-7
70/ал-Мааридж-7: А Ние го виждаме близко.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-8
70/ал-Мааридж-8: В този Ден небето ще е като разтопена руда.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-9
70/ал-Мааридж-9: И планините ще са като (разпръсната) вълна от различни цветове.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-10
70/ал-Мааридж-10: И не ще пита приятел за приятеля (в този ден).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: