ал-Хакка-51, Сура 69-Неизбежното (ал-Хакка) стих-51

69/ал-Хакка-51: И наистина Той (Коранът) е достоверната истина ( истинското знание за Аллах). (българската транслитерация: Уe иннeху лe хaкк'ул якин(якини). )
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Хакка-51
Сура 69-Неизбежното (ал-Хакка) стих-51

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ
българската транслитерация: Уe иннeху лe хaкк'ул якин(якини).
И наистина Той (Коранът) е достоверната истина ( истинското знание за Аллах).ал-Хакка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: