Свещеният Коран - Джуз'

Джуз е една от 30 приблизително равни части, на които понякога се разделя Коранът. Това разделяне се прави с цел рецитиране на целия Коран през месец Рамазан по време на молитвата Тарауих. Всяка вечер се рецитира по един джуз. Джузът се разделя на 2 ахзаба (групи) и всеки хизб (група) се разделя на 4 четвъртини. Най-популярният джуз е Амма - последният от 30-те, съдържащ най-късите сури. Джуз' буквално означава „част“. Джуз'-1, Джуз'-2, Джуз'-3, Джуз'-4, Джуз'-5, Джуз'-6, Джуз'-7, Джуз'-8, Джуз'-9, Джуз'-10, Джуз'-11, Джуз'-12, Джуз'-13, Джуз'-14, Джуз'-15, Джуз'-16, Джуз'-17, Джуз'-18, Джуз'-19, Джуз'-20, Джуз'-21, Джуз'-22, Джуз'-23, Джуз'-24, Джуз'-25, Джуз'-26, Джуз'-27, Джуз'-28, Джуз'-29, Джуз'-30,
direction_left
direction_right
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран
Sponsor Links: