аз-Зарият 7-30, Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-521)

аз-Зарият: 51/аз-Зарият-7, 51/аз-Зарият-8, 51/аз-Зарият-9, 51/аз-Зарият-10, 51/аз-Зарият-11, 51/аз-Зарият-12, 51/аз-Зарият-13, 51/аз-Зарият-14, 51/аз-Зарият-15, 51/аз-Зарият-16, 51/аз-Зарият-17, 51/аз-Зарият-18, 51/аз-Зарият-19, 51/аз-Зарият-20, 51/аз-Зарият-21, 51/аз-Зарият-22, 51/аз-Зарият-23, 51/аз-Зарият-24, 51/аз-Зарият-25, 51/аз-Зарият-26, 51/аз-Зарият-27, 51/аз-Зарият-28, 51/аз-Зарият-29, 51/аз-Зарият-30, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-521, аз-Зарият 7-30
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-7
51/аз-Зарият-7: Кълна се в небето, осеяно с кръгли пътища.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-8
51/аз-Зарият-8: И наистина объркани са вашите слова (мисли).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-9
51/аз-Зарият-9: Отклонява се от него онзи, който е бил отклонен.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-10
51/аз-Зарият-10: Проклети да са лъжците!
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-11
51/аз-Зарият-11: Които в бездната на неверието нехаят.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-12
51/аз-Зарият-12: И питат: “Кога ще е Съдният ден”?
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-13
51/аз-Зарият-13: В този Ден върху огъня ще бъдат измъчвани (като отплата за техните хитрини).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-14
51/аз-Зарият-14: “Вкусете (това, което отричахте)! Това е, за което бързахте”.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-15
51/аз-Зарият-15: И наистина притежателите на таква (боящите се да не изгубят милостта на Аллах) ще бъдат сред райски градини и извори.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-16
51/аз-Зарият-16: И взимащите онова, което им дарява техният Господ, наистина те са, които преди бяха добродетелните (отдалите физическите си тела на Аллах).­
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-17
51/аз-Зарият-17: И малко спяха те през нощта.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-18
51/аз-Зарият-18: И на развиделяване се молят за опрощение.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-19
51/аз-Зарият-19: И в техните имоти има дял за искащия и за нуждаещия се.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-20
51/аз-Зарият-20: За убедените на земята има знамения (на Аллах).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-21
51/аз-Зарият-21: И в самите вас (в душите ви) има (знамения). Нима не съзирате?
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-22
51/аз-Зарият-22: И на небето има препитание за вас и там е онова, което ви е обещано.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-23
51/аз-Зарият-23: И кълна се в Господа, и в небето, и в земята, наистина то е истинно, колкото са и нещата, за които говорите.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-24
51/аз-Зарият-24: Стигна ли до теб разказът за почетните гости на Ибрахим (Авраам)?
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-25
51/аз-Зарият-25: Влязоха при него и рекоха: “Мир!” Отвърна им (Ибрахим) (Авраам): “Мир!” И си рече: “Мир Вам непознати хора.”
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-26
51/аз-Зарият-26: И без да го видят, Той отиде при своето семейство и дойде с тлъсто (печено) теле.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-27
51/аз-Зарият-27: И им го поднесе и рече: “Ще похапнете ли?”
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-28
51/аз-Зарият-28: И спотаи страх от тях. А те рекоха: “Не се страхувай!” И го благовестиха за знаещ син.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-29
51/аз-Зарият-29: И пристъпи жена му с вик (при тази вест), удряйки лицето си, и рече: “Но аз съм бездeтна старица!”
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-30
51/аз-Зарият-30: Рекоха: “Така повели твоят Господ. Той е Премъдрия, Всезнаещия.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: