ал-Хадид 25-29, Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-541)

ал-Хадид: 57/ал-Хадид-25, 57/ал-Хадид-26, 57/ал-Хадид-27, 57/ал-Хадид-28, 57/ал-Хадид-29, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-541, ал-Хадид 25-29
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-25
57/ал-Хадид-25: И наистина Ние изпратихме Нашите пратеници с ясните знаци и низпослахме заедно с тях Книга и везна, за да постъпват сред хората справедливо. И низпослахме също много здравото желязо. В него има огромна сила и облаги за хората, и за да изпита Аллах кой дори в уединение помага на Него и на Неговите пратеници. Аллах е Всесилен, Всемогъщ.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-26
57/ал-Хадид-26: И наистина Ние изпратихме Нух (Ной) и Ибрахим (Аврам), и определихме от тяхното потомство пророци, и дадохме писание. Така някои от тях са напътени, но мнозина от тях са нечестивци.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-27
57/ал-Хадид-27: Сетне проводихме по стъпките им Нашите пратеници без прекъсване. И проводихме след тях Иса (Исус), сина на Мариам, и му дадохме Библията. И вложихме в сърцата на онези, които го последваха, състрадание и милосърдие. Но те измислиха монашеството за Него,а ние не сме им предписали друго, освен стремежа към благоволението на Аллах, ала те не го спазиха, както трябваше. И дадохме на вярващите измежду тях награда, но мнозина от тях са нечестивци.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-28
57/ал-Хадид-28: О, вярващи (желаещи да достигнат Лика на Аллах преди смъртта), станете притежатели на таква към Аллах (бойте се да не изгубте милостта на Аллах). И вярвайте в Неговия Пратеник, за да ви дари с двоен дял от Своята милост и да стори за вас светлина, с която заедно ще вървите, и ще ви опрости (ще превърне греховете ви в добрини). Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-29
57/ал-Хадид-29: (Заблудените от) хората на Писанието не знаят, че нямат власт над нищо от благодатта на Аллах и че благодатта е в Негови ръце и я даваТой комуто пожелае. И Аллах е Владетелят на великата благодат.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: