ат-Тур 15-31, Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-524)

ат-Тур: 52/ат-Тур-15, 52/ат-Тур-16, 52/ат-Тур-17, 52/ат-Тур-18, 52/ат-Тур-19, 52/ат-Тур-20, 52/ат-Тур-21, 52/ат-Тур-22, 52/ат-Тур-23, 52/ат-Тур-24, 52/ат-Тур-25, 52/ат-Тур-26, 52/ат-Тур-27, 52/ат-Тур-28, 52/ат-Тур-29, 52/ат-Тур-30, 52/ат-Тур-31, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-524, ат-Тур 15-31
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-15
52/ат-Тур-15: Магия ли е това или вие не съзирате?
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-16
52/ат-Тур-16: Облегнете се (на огъня). Вече и да търпите, и да не търпите е все едно за вас! Ще ви се въздаде само според делата ви.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-17
52/ат-Тур-17: А притежателите на таква (богобоязън) (боящите се да не изгубят милостта на Аллах) ще са в райските градини и в блаженство.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-18
52/ат-Тур-18: Щастливи са с онова, което им е дарил техният Господ. И Той ги предпази от мъчението на Ада.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-19
52/ат-Тур-19: Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-20
52/ат-Тур-20: (Притежателите на таква) са облегнати на подредени престоли и им дадохме за съпруги хубавици с красиви очи.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-21
52/ат-Тур-21: И онези, които повярваха (пожелаеха да достигнат Лика на Аллах преди смъртта) и тяхното потомство, което ги последва с вяра ­ ще присъединим към тях и не ще отнемем нищо от делата им. Всеки човек ще отговаря за делата си.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-22
52/ат-Тур-22: И им дадохме плодове и месо, каквито пожелаят.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-23
52/ат-Тур-23: И там те вдигат чаши един на друг, и там нито прогласят празнословие, нито подбуждат към грях.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-24
52/ат-Тур-24: И им прислужват юноши, които сякаш са скрити бисери.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-25
52/ат-Тур-25: И се обръщат един към друг и се питат.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-26
52/ат-Тур-26: И казаха: “Наистина ние се бояхме преди, когато бяхме със семействата си.”
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-27
52/ат-Тур-27: А сега Аллах ни облагодетелства и ни опази от изгарящото мъчение (на Ада).
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-28
52/ат-Тур-28: Наистина ние Го зовяхме (молехме Му се) и преди. Той е Владетелят на доброто (Най-щедрият), Милосърдният”.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-29
52/ат-Тур-29: Тогава прославяй (поучавай), защото ти, благодарение на милостта на от твоя Господ, не си нито гадател, нито луд.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-30
52/ат-Тур-30: Нима казват: “Той е един поет и изчакваме само превратността на съдбата да го срещне ненадейно”.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-31
52/ат-Тур-31: Кажи им:“Чакайте! И аз чакам с вас”.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: