Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-534), ар-Рахман 68-78, ал-Уакиа 1-16

ар-Рахман: 55/ар-Рахман-68, 55/ар-Рахман-69, 55/ар-Рахман-70, 55/ар-Рахман-71, 55/ар-Рахман-72, 55/ар-Рахман-73, 55/ар-Рахман-74, 55/ар-Рахман-75, 55/ар-Рахман-76, 55/ар-Рахман-77, 55/ар-Рахман-78, ал-Уакиа: 56/ал-Уакиа-1, 56/ал-Уакиа-2, 56/ал-Уакиа-3, 56/ал-Уакиа-4, 56/ал-Уакиа-5, 56/ал-Уакиа-6, 56/ал-Уакиа-7, 56/ал-Уакиа-8, 56/ал-Уакиа-9, 56/ал-Уакиа-10, 56/ал-Уакиа-11, 56/ал-Уакиа-12, 56/ал-Уакиа-13, 56/ал-Уакиа-14, 56/ал-Уакиа-15, 56/ал-Уакиа-16, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-534, ар-Рахман 68-78, ал-Уакиа 1-16
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-68
55/ар-Рахман-68: И в двете градини има плодове и фурми, и нарове.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-69
55/ар-Рахман-69: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-70
55/ар-Рахман-70: Там има добродетелни и прекрасни жени.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-71
55/ар-Рахман-71: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-72
55/ар-Рахман-72: Хубавици има, пазени в шатри.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-73
55/ар-Рахман-73: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-74
55/ар-Рахман-74: Недокоснати нито от човек, нито от джин преди това.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-75
55/ар-Рахман-75: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-76
55/ар-Рахман-76: И те (обитателите на Рая) са облегнати върху вискои зелени възглавници и хубави килими.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-77
55/ар-Рахман-77: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-78
55/ар-Рахман-78: Благословено е името на твоя Господ, Владетелят на величието и почитта!

ал-Уакиа

Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-1
56/ал-Уакиа-1: Когато (учудващото) Събитие настъпи.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-2
56/ал-Уакиа-2: Никой не ще опровергае неговото настъпване.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-3
56/ал-Уакиа-3: Той(Аллах) е принизяващ и въздигащ.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-4
56/ал-Уакиа-4: Тогава земята се разтърси със силен трус.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-5
56/ал-Уакиа-5: И планините се разломиха на отломки.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-6
56/ал-Уакиа-6: И станаха на разпилян прах.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-7
56/ал-Уакиа-7: И тогава вие ще се разделени на три групи.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-8
56/ал-Уакиа-8: Едни (общността меймене), на които книгата на делата им ще бъде дадена отдясно, обитателите на Рая.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-9
56/ал-Уакиа-9: И други (общността мешеме), на които книгата на делата им ще бъде дадена отляво, обитателите на Ада.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-10
56/ал-Уакиа-10: И първенците (сабикуните, тези които се надпреварваха в добрините),­ те са първенците.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-11
56/ал-Уакиа-11: Тези (сабикуните) са приближените (до Аллах).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-12
56/ал-Уакиа-12: Те са в Градините (на блаженството) на Рая.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-13
56/ал-Уакиа-13: (Те са) общност от предците.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-14
56/ал-Уакиа-14: И малцина (от тях) са от сетните.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-15
56/ал-Уакиа-15: На украсени престоли със злато и бижута (с перли и рубини).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-16
56/ал-Уакиа-16: Те са върху тях облегнати един срещу друг.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: