Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-523), аз-Зарият 52-60, ат-Тур 1-14

аз-Зарият: 51/аз-Зарият-52, 51/аз-Зарият-53, 51/аз-Зарият-54, 51/аз-Зарият-55, 51/аз-Зарият-56, 51/аз-Зарият-57, 51/аз-Зарият-58, 51/аз-Зарият-59, 51/аз-Зарият-60, ат-Тур: 52/ат-Тур-1, 52/ат-Тур-2, 52/ат-Тур-3, 52/ат-Тур-4, 52/ат-Тур-5, 52/ат-Тур-6, 52/ат-Тур-7, 52/ат-Тур-8, 52/ат-Тур-9, 52/ат-Тур-10, 52/ат-Тур-11, 52/ат-Тур-12, 52/ат-Тур-13, 52/ат-Тур-14, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-523, аз-Зарият 52-60, ат-Тур 1-14
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-52
51/аз-Зарият-52: Така и онези преди тях, щом дойдеше пратеник при тях, казваха: “Магьосник или луд”.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-53
51/аз-Зарият-53: Нима (на следващите поколения) завещаваха това (да казват на пратеника „магьосник или луд”)? Ала не, те са само едни престъпващи хора.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-54
51/аз-Зарият-54: Тогава отвърни се от тях и не ще бъдеш вече упрекван.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-55
51/аз-Зарият-55: И напомняй и поучавай! Наистина беседата носи полза на вярващите.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-56
51/аз-Зарият-56: И Аз сътворих джиновете и хората единствено и само за да Ми станат раби.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-57
51/аз-Зарият-57: И не искам от тях препитание и не искам да Ме хранят.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-58
51/аз-Зарият-58: И наистина Аллах, Той е Даващият препитанието, Владетелят на силата, Всемогъщият.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-59
51/аз-Зарият-59: И угнетителите имат участ (мъчение) като участта на техните другари. Затова не избързвайте с искането(на мъчението).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-60
51/аз-Зарият-60: В такъв случай, горко на отричащите от Деня (Съдния), който им е обещан!

ат-Тур

Слушайте Коран: 52/ат-Тур-1
52/ат-Тур-1: Кълна се в Планината Тур.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-2
52/ат-Тур-2: И в Книгата, написана ред по ред.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-3
52/ат-Тур-3: И написаното (в Книгата) е разгърнато на страници.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-4
52/ат-Тур-4: И кълна се в Дома Мамур.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-5
52/ат-Тур-5: И във въздигнатия (небесен) свод.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-6
52/ат-Тур-6: И в препълненото море.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-7
52/ат-Тур-7: Наистина Мъчението на твоя Господ ще настъпи.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-8
52/ат-Тур-8: И никой не ще може да го отблъсне.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-9
52/ат-Тур-9: В този ден небето бурно ще се завърти.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-10
52/ат-Тур-10: И планините силно ще се разместят (раздвижат).
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-11
52/ат-Тур-11: Горко в този Ден за отричащите.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-12
52/ат-Тур-12: Които с празни неща загубиха своето време.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-13
52/ат-Тур-13: И в този ден те ще бъдат влачени и хвърлени в огъня на Ада.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-14
52/ат-Тур-14: Това е огънят, който отрекохте (взехте за лъжа).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: