Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-537), ал-Уакиа 77-96, ал-Хадид 1-3

ал-Уакиа: 56/ал-Уакиа-77, 56/ал-Уакиа-78, 56/ал-Уакиа-79, 56/ал-Уакиа-80, 56/ал-Уакиа-81, 56/ал-Уакиа-82, 56/ал-Уакиа-83, 56/ал-Уакиа-84, 56/ал-Уакиа-85, 56/ал-Уакиа-86, 56/ал-Уакиа-87, 56/ал-Уакиа-88, 56/ал-Уакиа-89, 56/ал-Уакиа-90, 56/ал-Уакиа-91, 56/ал-Уакиа-92, 56/ал-Уакиа-93, 56/ал-Уакиа-94, 56/ал-Уакиа-95, 56/ал-Уакиа-96, ал-Хадид: 57/ал-Хадид-1, 57/ал-Хадид-2, 57/ал-Хадид-3, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-537, ал-Уакиа 77-96, ал-Хадид 1-3
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-77
56/ал-Уакиа-77: Това наистина е Свещеният Коран.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-78
56/ал-Уакиа-78: И той е в една съхранена Книга (Левхи Махфуз).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-79
56/ал-Уакиа-79: Докосват го (проникват в смисъла му) само пречистените (материално и духовно).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-80
56/ал-Уакиа-80: Низпослана е от Господа на световете (част по част, стих по стих).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-81
56/ал-Уакиа-81: Нима не вярвате на тези думи и се съмнявате в това?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-82
56/ал-Уакиа-82: И вие взимате лъжата си за препитание (понеже се съмнявате, че словата в Корана са от Господа на световете и така вашето препитание става лъжата).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-83
56/ал-Уакиа-83: И в последния дъх на умиращия (в последния момент).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-84
56/ал-Уакиа-84: Тогава вие само гледате (без да можете да му помогнете).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-85
56/ал-Уакиа-85: А Ние сме по-близо до него от вас, ала вие не виждате.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-86
56/ал-Уакиа-86: И ако вие не сте от съдените (спрямо ващите дела).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-87
56/ал-Уакиа-87: Ако вие сте преданите, върнете го обратно.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-88
56/ал-Уакиа-88: Ако той (умиращият) е от приближените (на Аллах).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-89
56/ал-Уакиа-89: Тогава за него има покой, удовлетворение, приятно ухание на цветя и блаженството в Градината на Рая.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-90
56/ал-Уакиа-90: Ако е от спазилите клетвата (на които филма на живота им се дава отдясно).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-91
56/ал-Уакиа-91: Тогава ще му се каже (от онези, на които филмът на живота им се показва отдясно): “Мир!”.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-92
56/ал-Уакиа-92: А ако е от отричащите и заблудените.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-93
56/ал-Уакиа-93: Тогава ще има угощение от вряща вода.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-94
56/ал-Уакиа-94: И изгаряне (изхвърляне) в пламтящия Огън.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-95
56/ал-Уакиа-95: Наистина това (разказаното) е достоверната истина.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-96
56/ал-Уакиа-96: Затова прославяй името „Превелик” на твоя Господ!

ал-Хадид

Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-1
57/ал-Хадид-1: Всичко на небесата и на земята прославя (споменава) Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-2
57/ал-Хадид-2: Негово е всичко на небесата и на земята. Той съживява и Той умъртвява. Той за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-3
57/ал-Хадид-3: Той е изначалният (първият) и безкрайният (последният), и явният (чудесата му са разкрити за всички същества), и скритият. Той знае най-добре всяко нещо.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: