ал-Уакиа 17-50, Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-535)

ал-Уакиа: 56/ал-Уакиа-17, 56/ал-Уакиа-18, 56/ал-Уакиа-19, 56/ал-Уакиа-20, 56/ал-Уакиа-21, 56/ал-Уакиа-22, 56/ал-Уакиа-23, 56/ал-Уакиа-24, 56/ал-Уакиа-25, 56/ал-Уакиа-26, 56/ал-Уакиа-27, 56/ал-Уакиа-28, 56/ал-Уакиа-29, 56/ал-Уакиа-30, 56/ал-Уакиа-31, 56/ал-Уакиа-32, 56/ал-Уакиа-33, 56/ал-Уакиа-34, 56/ал-Уакиа-35, 56/ал-Уакиа-36, 56/ал-Уакиа-37, 56/ал-Уакиа-38, 56/ал-Уакиа-39, 56/ал-Уакиа-40, 56/ал-Уакиа-41, 56/ал-Уакиа-42, 56/ал-Уакиа-43, 56/ал-Уакиа-44, 56/ал-Уакиа-45, 56/ал-Уакиа-46, 56/ал-Уакиа-47, 56/ал-Уакиа-48, 56/ал-Уакиа-49, 56/ал-Уакиа-50, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-535, ал-Уакиа 17-50
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-17
56/ал-Уакиа-17: Около тях вечномлади юноши обикалят.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-18
56/ал-Уакиа-18: С купи, кани и чаши от кристал, напълнени от течащи извори.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-19
56/ал-Уакиа-19: Не ще ги боли глава от това (вино) и не ще се напият.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-20
56/ал-Уакиа-20: И плодове, каквито пожелаят.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-21
56/ал-Уакиа-21: И от които птичи меса пожелаят им се поднася.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-22
56/ал-Уакиа-22: И ще имат хубавици с красиви очи.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-23
56/ал-Уакиа-23: Подобни на скрити бисери.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-24
56/ал-Уакиа-24: Като въздаяние за делата им.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-25
56/ал-Уакиа-25: Не ще слушат там празнословие и не ще извършат грях.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-26
56/ал-Уакиа-26: Казва се само словото: “Мир! Мир!”.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-27
56/ал-Уакиа-27: Общност от хора, спазили клетвата (книгата на делата им се дава отдясно), и то каква общност!
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-28
56/ал-Уакиа-28: (Общността от хора, спазили клетвата е) сред кедрови дървета без бодли.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-29
56/ал-Уакиа-29: И сред натежали бананови дървета.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-30
56/ал-Уакиа-30: И в просторни сенки.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-31
56/ал-Уакиа-31: И сред бликаща се вода.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-32
56/ал-Уакиа-32: И сред обилни плодове.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-33
56/ал-Уакиа-33: Ненамаляващи и не забранени.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-34
56/ал-Уакиа-34: И са във въздигнати постели (престоли).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-35
56/ал-Уакиа-35: И сътворихме(създадохме) ги Ние наистина с ново (прекрасно) сътворяване.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-36
56/ал-Уакиа-36: И отредихме ги да са девици.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-37
56/ал-Уакиа-37: Любещи, на една и съща възраст с половинките им.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-38
56/ал-Уакиа-38: За спазилите клетвата ( чиято книга с делата им се дава отпред и отдясно).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-39
56/ал-Уакиа-39: (Те са) общност от предците.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-40
56/ал-Уакиа-40: И общност от сетните.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-41
56/ал-Уакиа-41: И общността от хора, не спазили клетвата си ( чиято книга с делата им се дава отляво), и то каква общност!
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-42
56/ал-Уакиа-42: (Те, не спазилите клетвата) са сред изгаряща топлина и вряща вода.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-43
56/ал-Уакиа-43: И сянката им е от черен дим.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-44
56/ал-Уакиа-44: Нито прохладна, нито приятна е тя.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-45
56/ал-Уакиа-45: Те живееха сред разкош преди това.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-46
56/ал-Уакиа-46: И упорстваха в големия грях.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-47
56/ал-Уакиа-47: И казваха: “Нима като умрем и станем пръст и кости, наистина ще бъдем възкресени?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-48
56/ал-Уакиа-48: А нима и предците ни също? ”
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-49
56/ал-Уакиа-49: Кажи им: “И предците, и сетните (ще бъдат възкресени).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-50
56/ал-Уакиа-50: Наистина ще бъдат събрани всички по време на знайния Ден.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: