Свещеният Коран (Джуз'-27), аз-Зарият, ат-Тур, ан-Наджм, ал-Камар, ар-Рахман, ал-Уакиа, ал-Хадид

Свещеният Коран Джуз'-27: Свещеният Коран, (Джуз'-27, страница: 522-541), аз-Зарият 31-60, ат-Тур 1-49, ан-Наджм 1-62, ал-Камар 1-55, ар-Рахман 1-78, ал-Уакиа 1-96, ал-Хадид 1-29
direction_left
direction_right
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: