ад-Духан, Сура Димът (Коран: Сура 44-ад-Духан)

44/ад-Духан-1: Ха мим., 44/ад-Духан-2: Уeл китабил мубин (мубини)., 44/ад-Духан-3: Инна eнзeлнаху фи лeйлeтин мубарeкeтин инна кунна мунзирин (мунзиринe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ад-Духан, Сура Димът (Коран: Сура 44-ад-Духан)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 44/ад-Духан-1
44/ад-Духан-1: Ха. Мим.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-2
44/ад-Духан-2: Кълна се в ясната Книга.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-3
44/ад-Духан-3: И наистина Ние я низпослахме в благословена нощ. И Ние наистина предупреждаваме.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-4
44/ад-Духан-4: В нея (в тази нощ) се определя всяко мъдро дело(повеля).
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-5
44/ад-Духан-5: По Наша заповед. И наистина Ние сме изпратилите (Корана и пратениците).
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-6
44/ад-Духан-6: По милост от твоя Господ. Наистина Той е Всечуващия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-7
44/ад-Духан-7: И Той е Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях, ако сте убедени.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-8
44/ад-Духан-8: Няма друг Бог, освен Него. Той съживява и Той умъртвява и Той е вашият Господ и Господът на вашите предци.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-9
44/ад-Духан-9: Но те в съмнение се забавляват (губят време).
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-10
44/ад-Духан-10: И изчакай вече Деня, в който небето ще донесе явен дим (безпорядък)!
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-11
44/ад-Духан-11: То ще обгърне хората (много голяма част от тях). “Ето това е болезнено мъчение.”
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-12
44/ад-Духан-12: “Господи наш, премахни от Нас мъчението! Наистина ние сме вярващи.”
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-13
44/ад-Духан-13: А дойде при тях пратеник, който явно им беше разяснил (всичко) (И въпреки това, не се поучиха (от думите на пратеника).
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-14
44/ад-Духан-14: И се отметнаха от Него и рекоха: “Той е подучен (от дявола) и луд.”
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-15
44/ад-Духан-15: И наистина Ние и да премахнем за малко мъчението, несъмнено вие пак ще се върнете (към раздора).
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-16
44/ад-Духан-16: И в Деня, когато най-силно ще ги сграбчим, Ние ще сме отмъщаващите.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-17
44/ад-Духан-17: И кълна се, че преди тях Ние изпитахме и народа на Фараона. При тях бе дошъл достоен пратеник (Муса, Моисей).
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-18
44/ад-Духан-18: (Муса бе им казал) : “Предайте на мен рабите на Аллах! Наистина аз съм доверен пратеник за вас.”
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-19
44/ад-Духан-19: И не се възгордявайте срещу Аллах, защото ви донесох явен довод.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-20
44/ад-Духан-20: И наистина, когато възнамерявате да ме пребиете с камъни, аз се осланям на моя Господ, който е и вашият Господ!
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-21
44/ад-Духан-21: И ако не ми вярвате, тогава отдалечете се от мен!
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-22
44/ад-Духан-22: И след това позова той своя Господ: “Тези хора са престъпници.”
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-23
44/ад-Духан-23: “Тръгни с Моите раби нощем! И наистина вие ще бъдете преследвани.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-24
44/ад-Духан-24: И остави морето разцепено! Наистина те са войска, която ще бъде издавена.”
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-25
44/ад-Духан-25: И колко градини и извори оставиха те.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-26
44/ад-Духан-26: И ниви, и прекрасни места (красиви дворци).
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-27
44/ад-Духан-27: И блаженство, на което се наслаждаваха (изоставиха)!
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-28
44/ад-Духан-28: И така, оставихме това в наследство на следващия народ.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-29
44/ад-Духан-29: И не ги оплака нито небето, нито земята. И не им бе дадена отсрочка.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-30
44/ад-Духан-30: И наистина Ние спасихме синовете на Исраил от унизителното мъчение (на Фараона).
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-31
44/ад-Духан-31: Този Фараон, който бе горделивец и бе от престъпващите.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-32
44/ад-Духан-32: И наистина Ние ги избрахме (синовете на Исраил) със знанието си-да превъзхождат народите.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-33
44/ад-Духан-33: И им дадохме от знаменията (чудесата) онова, в което имаше явно изпитание.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-34
44/ад-Духан-34: И наистина те ще кажат:
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-35
44/ад-Духан-35: “ (Нашата) смърт е само веднъж. И не ще бъдем възкресени (отново)”.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-36
44/ад-Духан-36: “Върнете (назад) нашите предци, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-37
44/ад-Духан-37: Те ли са по-добри или народът на Тубба, или онези преди тях? Погубихме ги всичките, защото бяха престъпници.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-38
44/ад-Духан-38: И не сътворихме напразно (за игра) небесата и земята, и всичко между тях.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-39
44/ад-Духан-39: Сътворихме ги само с мъдрост (истинно). Ала повечето от тях не знаят.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-40
44/ад-Духан-40: Денят на разделението е срокът за всички тях.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-41
44/ад-Духан-41: Денят, в който близък не ще избави близък с нищо. И не ще им се помогне.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-42
44/ад-Духан-42: Освен когото Аллах дари с милост. Той е Всемогъщия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-43
44/ад-Духан-43: И наситина дървото Зокум
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-44
44/ад-Духан-44: е храната на грешниците.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-45
44/ад-Духан-45: Подобно на разтопен метал то ще кипи в стомаха им.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-46
44/ад-Духан-46: Сякаш кипи вряща вода.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-47
44/ад-Духан-47: “Хванете го и го замъкнете в средата на Ада!
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-48
44/ад-Духан-48: После излейте върху главата му като мъчение вряща вода:
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-49
44/ад-Духан-49: “Вкуси (мъчението)! Нали ти бе могъщият, знатният (мислеше се за такъв).”
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-50
44/ад-Духан-50: И наистина това е мъченито, в което се съмнявахте.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-51
44/ад-Духан-51: А тези, които се боят от Аллах (да не изгубят милостта Му) ще са на сигурни места.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-52
44/ад-Духан-52: Сред градини и извори.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-53
44/ад-Духан-53: Ще са облечени в коприна и брокат, един срещу друг.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-54
44/ад-Духан-54: Ето така! И ще им дадем за съпруги красавици с големи очи.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-55
44/ад-Духан-55: Ще пожелават там от всички плодове ­в сигурност.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-56
44/ад-Духан-56: И не ще вкусят там друга смърт, освен първата. И ги опази Той (Аллах) от мъчението на Ада.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-57
44/ад-Духан-57: Ето това е великото спасение като благодат от твоя Господ,.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-58
44/ад-Духан-58: И сторихме Го (Корана) лесен на твоя език, надявайки се да се поучат.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-59
44/ад-Духан-59: И вече се оглеждай (чакай)! Несъмнено те също са от чакащите.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: