ад-Духан-27, Сура 44-Димът (ад-Духан) стих-27

44/ад-Духан-27: И блаженство, на което се наслаждаваха (изоставиха)! (българската транслитерация: Уe нa’мeтин кану фиха факихин (факихинe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ад-Духан-27
Сура 44-Димът (ад-Духан) стих-27

وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ
българската транслитерация: Уe нa’мeтин кану фиха факихин (факихинe).
И блаженство, на което се наслаждаваха (изоставиха)!ад-Духан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: