аз-Зухруф 61-73, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-494)

аз-Зухруф: 43/аз-Зухруф-61, 43/аз-Зухруф-62, 43/аз-Зухруф-63, 43/аз-Зухруф-64, 43/аз-Зухруф-65, 43/аз-Зухруф-66, 43/аз-Зухруф-67, 43/аз-Зухруф-68, 43/аз-Зухруф-69, 43/аз-Зухруф-70, 43/аз-Зухруф-71, 43/аз-Зухруф-72, 43/аз-Зухруф-73, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-494, аз-Зухруф 61-73
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-61
43/аз-Зухруф-61: И наистина то е знак за Часа. Тогава не се съмнявайте в него и Ме следвайте! Ето това е правият път.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-62
43/аз-Зухруф-62: И сатаната да не ви отклони (от правият път)! Наистина той е ваш явен враг.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-63
43/аз-Зухруф-63: И когато Иса (Исус) донесе ясните знаци (чудеса, доводи), рече: “Дойдох при вас с мъдростта, за да ви обясня част от онова, по което сте в разногласие! Затова се бойте да не изгубите милостта на Аллах и ми се подчинете!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-64
43/аз-Зухруф-64: Наистина Аллах е моят Господ и вашият Господ. Затова единствено Негови раби бъдете! Ето това е правият път.”
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-65
43/аз-Зухруф-65: И после общностите помежду си изпаднаха в разногласие. Горко на угнетителите от мъчение в болезнения Ден!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-66
43/аз-Зухруф-66: Нима очакват друго, освен Часът да дойде при тях внезапно, без да усетят?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-67
43/аз-Зухруф-67: В този Ден приятелите ще са врагове един на друг, освен боязливите.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-68
43/аз-Зухруф-68: “О, раби Мои, в онзи ден няма страх за вас и не ще скърбите.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-69
43/аз-Зухруф-69: Те са, които повярваха в Нашите знамения и се отдадоха (на Аллах).
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-70
43/аз-Зухруф-70: Влезте в Рая, вие и съпругите ви, възрадвани!”
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-71
43/аз-Зухруф-71: Ще бъдат обслужвани с подноси и чаши от злато, и ще има в тях, каквото душите им поискат, и каквото радва очите им. И там ще пребивавате вечно.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-72
43/аз-Зухруф-72: Това е Раят, който ви е оставен в наследство заради вашите дела!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-73
43/аз-Зухруф-73: Има там за вас много плодове, от които ще ядете.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: