ад-Духан 19-39, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-497)

ад-Духан: 44/ад-Духан-19, 44/ад-Духан-20, 44/ад-Духан-21, 44/ад-Духан-22, 44/ад-Духан-23, 44/ад-Духан-24, 44/ад-Духан-25, 44/ад-Духан-26, 44/ад-Духан-27, 44/ад-Духан-28, 44/ад-Духан-29, 44/ад-Духан-30, 44/ад-Духан-31, 44/ад-Духан-32, 44/ад-Духан-33, 44/ад-Духан-34, 44/ад-Духан-35, 44/ад-Духан-36, 44/ад-Духан-37, 44/ад-Духан-38, 44/ад-Духан-39, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-497, ад-Духан 19-39
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-19
44/ад-Духан-19: И не се възгордявайте срещу Аллах, защото ви донесох явен довод.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-20
44/ад-Духан-20: И наистина, когато възнамерявате да ме пребиете с камъни, аз се осланям на моя Господ, който е и вашият Господ!
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-21
44/ад-Духан-21: И ако не ми вярвате, тогава отдалечете се от мен!
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-22
44/ад-Духан-22: И след това позова той своя Господ: “Тези хора са престъпници.”
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-23
44/ад-Духан-23: “Тръгни с Моите раби нощем! И наистина вие ще бъдете преследвани.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-24
44/ад-Духан-24: И остави морето разцепено! Наистина те са войска, която ще бъде издавена.”
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-25
44/ад-Духан-25: И колко градини и извори оставиха те.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-26
44/ад-Духан-26: И ниви, и прекрасни места (красиви дворци).
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-27
44/ад-Духан-27: И блаженство, на което се наслаждаваха (изоставиха)!
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-28
44/ад-Духан-28: И така, оставихме това в наследство на следващия народ.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-29
44/ад-Духан-29: И не ги оплака нито небето, нито земята. И не им бе дадена отсрочка.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-30
44/ад-Духан-30: И наистина Ние спасихме синовете на Исраил от унизителното мъчение (на Фараона).
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-31
44/ад-Духан-31: Този Фараон, който бе горделивец и бе от престъпващите.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-32
44/ад-Духан-32: И наистина Ние ги избрахме (синовете на Исраил) със знанието си-да превъзхождат народите.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-33
44/ад-Духан-33: И им дадохме от знаменията (чудесата) онова, в което имаше явно изпитание.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-34
44/ад-Духан-34: И наистина те ще кажат:
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-35
44/ад-Духан-35: “ (Нашата) смърт е само веднъж. И не ще бъдем възкресени (отново)”.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-36
44/ад-Духан-36: “Върнете (назад) нашите предци, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-37
44/ад-Духан-37: Те ли са по-добри или народът на Тубба, или онези преди тях? Погубихме ги всичките, защото бяха престъпници.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-38
44/ад-Духан-38: И не сътворихме напразно (за игра) небесата и земята, и всичко между тях.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-39
44/ад-Духан-39: Сътворихме ги само с мъдрост (истинно). Ала повечето от тях не знаят.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: