ал-Джасиа 14-22, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-500)

ал-Джасиа: 45/ал-Джасиа-14, 45/ал-Джасиа-15, 45/ал-Джасиа-16, 45/ал-Джасиа-17, 45/ал-Джасиа-18, 45/ал-Джасиа-19, 45/ал-Джасиа-20, 45/ал-Джасиа-21, 45/ал-Джасиа-22, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-500, ал-Джасиа 14-22
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-14
45/ал-Джасиа-14: Кажи на вярващите : “Да простят на онези, които не очакват дните на Аллах, когато Той ще ги накаже за това, което са придобили!
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-15
45/ал-Джасиа-15: Който върши праведни дела (изчистващи пороците от душата), то е за самия него, а който върши злини, то е в негов ущърб. После всички при вашия Господ ще бъдете върнати.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-16
45/ал-Джасиа-16: И наистина Ние дадохме на синовете на Исраил Писание, власт и Пророчество. И ги дарихме с чисти блага, и ги предпочетохме над народите.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-17
45/ал-Джасиа-17: И им дадохме ясни знаци от повелята (на Аллах). Но те, след като при тях дойде знанието, от завист помежду им изпаднаха в разногласие. И в Деня на възкресението твоят Господ ще отсъди между тях за онова, по което са били в разногласие.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-18
45/ал-Джасиа-18: После в повелята на (Аллах) ти отредихме да си върху закона. Тогава следвай го (закона) и не следвай страстите на онези, които не знаят!
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-19
45/ал-Джасиа-19: И наистина те с нищо не могат да те избавят от Аллах. Угнетителите са покровители само един на друг. А Аллах е Покровителят на тези, които се боят да не изгубят милостта Му.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-20
45/ал-Джасиа-20: Този (Коран) е прозрение за хората и напътствие към Него и милост за убедените.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-21
45/ал-Джасиа-21: Нима онези, които вършат злини, смятат, че в живота и в смъртта им ще ги сторим равни с онези, които вярват (желаят Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душата)? Колко лошо отсъждат!
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-22
45/ал-Джасиа-22: И сътвори Аллах небесата и земята истинно. И за да се въздаде на всяка душа, каквото е придобила, и не ще бъдат те угнетени.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: