аш-Шура 16-22, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-485)

аш-Шура: 42/аш-Шура-16, 42/аш-Шура-17, 42/аш-Шура-18, 42/аш-Шура-19, 42/аш-Шура-20, 42/аш-Шура-21, 42/аш-Шура-22, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-485, аш-Шура 16-22
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-16
42/аш-Шура-16: А онези, които спорят за Аллах, след като е било откликнато на поканата (на Аллах), спорът им е празен пред техния Господ. Върху тях тегне гняв и за тях има сурово мъчение.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-17
42/аш-Шура-17: Аллах е, Който низпосла справедливо Книгата и мярката. И ти не може да знаеш, може би скоро Часът ще настъпи.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-18
42/аш-Шура-18: Онези, които не вярват в него искат да го ускорят (Часа). А вярващите се страхуват от него и знаят, че той е истина. Но спорещите и съмняващите се за Часа са наистина в дълбока заблуда.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-19
42/аш-Шура-19: Аллах е жалостен към Своите раби. Дава Той препитание на когото пожелае. Той е Всесилния, Всемогъщия.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-20
42/аш-Шура-20: Този, който желае жътвата (печалбата) в отвъдния живот, на него ще бъде увеличена печалбата, а който желае печалбата на земята, ще му дадем от нея, ала той не ще има дял в отвъдното.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-21
42/аш-Шура-21: Нима имат съдружници, узаконяващи им във религията (вярата) онова, което Аллах не им е позволил? И ако не бе словото за отсрочка, щеше да е отсъдено между тях. За угнетителите наистина има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-22
42/аш-Шура-22: Ще видиш угнетителите да се ужасяват от онова, което са придобили и то ще ги сполети. А които вярват (желаят Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душата), ще бъдат в Градините на Рая. За тях има каквото пожелаят при своя Господ. Ето това е великата благодат.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: