аш-Шура 23-31, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-486)

аш-Шура: 42/аш-Шура-23, 42/аш-Шура-24, 42/аш-Шура-25, 42/аш-Шура-26, 42/аш-Шура-27, 42/аш-Шура-28, 42/аш-Шура-29, 42/аш-Шура-30, 42/аш-Шура-31, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-486, аш-Шура 23-31
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-23
42/аш-Шура-23: С това Аллах благовества Своите раби, вярващите (желаещи Лика на Аллах) и вършещите праведни дела (изчистващи пороците от душата). Кажи им: “Не искам от вас отплата за това (разяснение), а само любов помежду ни.” А който стори добрина, ще му въздадем с по-добро за нея. Наистина Аллах е Опрощаващ, всички благодарности са за Него.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-24
42/аш-Шура-24: Нима наклеветяват Аллах с лъжа? Но ако Аллах пожелае, би запечатал сърцето ти и би премахнал лъжата, и утвърдил истината със Своите Слова. И наистина Той най-добре знае съкровеното в сърцата.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-25
42/аш-Шура-25: И Той е, Който приема покаянието на Своите раби и опрощава лошите им дела, и знае какво вършите.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-26
42/аш-Шура-26: И откликва Той (на молитвите) на онези, които вярват (желаят Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душата), и им надбавя от Своята благодат. А за неверниците има сурово мъчение.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-27
42/аш-Шура-27: И ако Аллах бе дал изобилно препитание за всички Свои раби, те наистина биха престъпили по земята, ала Той го спуска с мяра, както пожелае. И наистина Той е сведущ, зрящ за Своите раби.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-28
42/аш-Шура-28: Той е, Който изсипва дъжда, след като (те) се отчаят, и разпростира Своята милост. Той е Покровителя, Всеславния.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-29
42/аш-Шура-29: И от Неговите знамения са сътворяването на небесата и на земята, и на тварите, които там е намножил. И Той е способен да ги събере, когато пожелае.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-30
42/аш-Шура-30: И когато беда ви сполети, тя е заради онова, което сами сте направили. А повечето (беди) Той прощава (кара ги да не се сбъдват).
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-31
42/аш-Шура-31: И не сте тези, които можете да възпрете на земята. И освен Аллах нямате нито покровител, нито избавител.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: