ал-Фатиха, Сура Откриване (Коран: Сура 1-ал-Фатиха)

1/ал-Фатиха-1: Бисмлляхир рахманир рахим., 1/ал-Фатиха-2: Ел хамду лилляхи раббил алемин., 1/ал-Фатиха-3: Еррахманир рахим.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Фатиха, Сура Откриване (Коран: Сура 1-ал-Фатиха)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 1/ал-Фатиха-1
1/ал-Фатиха-1: В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Слушайте Коран: 1/ал-Фатиха-2
1/ал-Фатиха-2: Хвала на Аллах, ­ Господа на световете,
Слушайте Коран: 1/ал-Фатиха-3
1/ал-Фатиха-3: Всемилостивия, Милосърдния,
Слушайте Коран: 1/ал-Фатиха-4
1/ал-Фатиха-4: Владетеля на Съдния ден!
Слушайте Коран: 1/ал-Фатиха-5
1/ал-Фатиха-5: (О Аллах) само на Теб сме раби и Теб за помощ (духовен водител, учител) зовем.
Слушайте Коран: 1/ал-Фатиха-6
1/ал-Фатиха-6: (С тази помощ) ни напъти към Сърат-ел Мустеким (пътя, водещ към Теб).
Слушайте Коран: 1/ал-Фатиха-7
1/ал-Фатиха-7: Който път (Сърат-ел Мустеким) е пътят на тези, които си дарил с благодат, а не на тези, над които тегне гняв, нито на заблудените ( които не желаят да срещнат Лика на Аллах).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: