ал-Фатиха-5, Сура 1-Откриване (ал-Фатиха) стих-5

1/ал-Фатиха-5: (О Аллах) само на Теб сме раби и Теб за помощ (духовен водител, учител) зовем. (българската транслитерация: Ийяке не’абуду уе иййаке нестеин.)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Фатиха-5
Сура 1-Откриване (ал-Фатиха) стих-5

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
българската транслитерация: Ийяке не’абуду уе иййаке нестеин.
(О Аллах) само на Теб сме раби и Теб за помощ (духовен водител, учител) зовем.ал-Фатиха: 1 2 3 4 5 6 7
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: