ал-Бакара 89-93, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-14)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-89, 2/ал-Бакара-90, 2/ал-Бакара-91, 2/ал-Бакара-92, 2/ал-Бакара-93, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-14, ал-Бакара 89-93
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-89
2/ал-Бакара-89: И когато от Аллах при тях дойде Книгата (Корана), потвърждаваща онова, което е у тях (Тората), не я приеха. Преди (да дойде Коранът), когато изпадaха в трудно положение пред неверниците, се молеха (на Аллах, в името на споменатия в Тората последен Пророк)­ за помощ да постигнат завоевание и победа срещу тях. А когато при тях дойде онзи, за коготото знаеха (споменатия в Тората последен Пророк), те го отрекоха. Затова проклятието на Аллах е над неверниците.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-90
2/ал-Бакара-90: Колко лошо е онова, за което продадоха себе си - да не вярват в низпосланото от Аллах, поради завист, че Аллах низпослава от Своята благодат комуто пожелае измежду Своите раби. И заслужиха гняв върху гняв. За неверниците има унизително мъчение.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-91
2/ал-Бакара-91: И когато им се каза: “Повярвайте в онова, което Аллах низпосла!”,­ рекоха: “Вярваме в низпосланото на нас.” И отричат онова, което е след него, а то е истината, потвърждаваща онова, което е у тях. Кажи им : “А защо преди убивахте пророците на Аллах, ако сте вярващи?”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-92
2/ал-Бакара-92: И Муса дойде при вас с ясни знаци, а после вие след него приехте (за господар) телеца, ставайки угнетители.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-93
2/ал-Бакара-93: И приехме от вас обет и въздигнахме над вас Планината. Хванете се здраво за това, което ви дадохме (Тората) и послушайте (заповедите Ни)!” Рекоха: “Чухме и се възпротивихме.” И в тяхното неверие сърцата им бяха пропити с телеца. Кажи им: “Колко лошо е онова, което вашата вяра ви повелява, ако сте вярващи!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: