ал-Бакара 1-5, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-2)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-1, 2/ал-Бакара-2, 2/ал-Бакара-3, 2/ал-Бакара-4, 2/ал-Бакара-5, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-2, ал-Бакара 1-5
direction_left
direction_right

ал-Бакара

Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-1
2/ал-Бакара-1: Елиф. Лам. Мим.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-2
2/ал-Бакара-2: Тази е Книгата, в която няма никакво съмнение. ­Тя е напътствие (хидает) за притежателите на таква (за онези, които се боят да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-3
2/ал-Бакара-3: Те (притежателите на таква) са онези, които вярват (в Аллах) в неведомото и изпълняват молитвата намаз, и раздават (на другите) от онова, което Сме им дали за препитание.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-4
2/ал-Бакара-4: И те (притежателите на таква) вярват в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб ( във всички Свещени книги), и в отвъдния живот са убедени ( с цялата си същност вярват).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-5
2/ал-Бакара-5: Те са напътени от своя Господ и те са сполучилите (спечелилите спасението).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: