ал-Бакара 62-69, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-10)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-62, 2/ал-Бакара-63, 2/ал-Бакара-64, 2/ал-Бакара-65, 2/ал-Бакара-66, 2/ал-Бакара-67, 2/ал-Бакара-68, 2/ал-Бакара-69, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-10, ал-Бакара 62-69
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-62
2/ал-Бакара-62: Несъмнено, вярващите и онези от юдеите, християните и сабеите, които вярват на Аллах и в Сетния ден и се пречистват (изчистват пороците от душите си), имат награда при своя Господ. И не ще има страх за тях и те не ще скърбят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-63
2/ал-Бакара-63: Когато приехме вашия обет (клетвата ви), въздигнахме над вас Планината. “Хванете се здраво за това, което ви дадохме и споменавайте (помнете) какво има в него, и дано да станете притежатели на таква ( да се побоите от изгубването милостта на Аллах)!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-64
2/ал-Бакара-64: После (след обета си) вие се отвърнахте и ако не бе щедростта на Аллах над вас и Неговата милост, щяхте неизбежно да сте от губещите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-65
2/ал-Бакара-65: И узнахте онези от вас, които престъпиха (ловуването) в Съботата, и им рекохме: “Бъдете презрени маймуни!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-66
2/ал-Бакара-66: И така сторихме (това наказание) за назидание по тяхното време и след тях и поука за богобоязливите (притежателите на таква).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-67
2/ал-Бакара-67: И когато Муса рече на своя народ: “Аллах ви повелява да заколите крава.”(Те) ­ рекоха “На присмех ли ни взимаш?” Рече (Муса) на тях: “Опазил ме Аллах да съм от невежите!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-68
2/ал-Бакара-68: (Те) рекоха: “Позови ни твоя Господ да ни разкрие каква (с какви качества ) да бъде тя!” Рече (Муса): “ (Аллах) казва да е крава ­ нито стара, нито юница, а нещо средно на това. И направете каквото ви се повелява!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-69
2/ал-Бакара-69: (Те) рекоха: “Позови ни твоя Господ, да ни разкрие какъв да бъде цветът й!” (Муса) рече: “ (Аллах) казва да е крава съвсем жълта на цвят и радост на очите.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: