ал-Бакара 135-141, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-21)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-135, 2/ал-Бакара-136, 2/ал-Бакара-137, 2/ал-Бакара-138, 2/ал-Бакара-139, 2/ал-Бакара-140, 2/ал-Бакара-141, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-21, ал-Бакара 135-141
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-135
2/ал-Бакара-135: И рекоха: “Станете юдеи или християни, та да сте от напътените!” Кажи им: “Не, Отдаването – това е религията (вярата) на Ибрахим, правоверния. И той не бе от съдружаващите.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-136
2/ал-Бакара-136: Кажете им: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исак, и Якуб, и родовете му, и в дареното на Муса и на Иса, и в дареното (знамения, писания и откровения) на (другите) пророци от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадените.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-137
2/ал-Бакара-137: И ако бяха повярвали на Него (на Аллах), както вие повярвахте, то тогава щяха да бъдат от напътените към Аллах. Но ако се отметнат (обърнат лице), то тогава те ще са само в раздор (ще са отделени от пътя на Аллах). Аллах ще ти е достатъчен (срещу тях). Той е Всечуващия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-138
2/ал-Бакара-138: Баграта на Аллах! А кой е по-хубав от онзи, който бива обагрен с баграта на Аллах? И ние сме раби единствено на Него.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-139
2/ал-Бакара-139: Кажи им: “Нима спорите с нас за Аллах, а Той е и нашият Господ, и вашият Господ? За нас са нашите дела, а за вас са вашите дела. Ние сме предани на Него (пречистени и изцяло отдадени).”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-140
2/ал-Бакара-140: Или казвате, че Ибрахим и Исмаил, и Исак, и Якуб, и родовете му бяха юдеи или християни? Кажи им: “Вие ли знаете повече или Аллах?” И кой е по-несправедлив от онзи, който е скрил у себе си свидетелство от Аллах? А Аллах не подминава вашите дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-141
2/ал-Бакара-141: Те са една общност, вече отминала. Тяхно е онова, което са придобили и ваше е онова, което вие сте придобили. И не ще бъдете питани какво те са извършили.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: