ал-Бакара 94-101, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-15)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-94, 2/ал-Бакара-95, 2/ал-Бакара-96, 2/ал-Бакара-97, 2/ал-Бакара-98, 2/ал-Бакара-99, 2/ал-Бакара-100, 2/ал-Бакара-101, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-15, ал-Бакара 94-101
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-94
2/ал-Бакара-94: Кажи им: “Ако отвъдният дом при Аллах е само за вас, а не за другите хора, възжелайте смъртта, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-95
2/ал-Бакара-95: А не ще я възжелаят никога (смъртта), заради онова, което ръцете им са сторили преди. И Аллах знае най-добре несправедливите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-96
2/ал-Бакара-96: Наистина ще откриеш, че те са най-ненаситните за живот хора. Дори и ако на всеки един от съдружаващите му се даде живот хиляда години, той ще иска (да живее). Ала дългият живот не ще го отдалечи от мъчението. И Аллах съзира техните дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-97
2/ал-Бакара-97: Който бъде враг на Джибрил (Гавраил), кажи (му): „Той (Гавраил) го низпосла (Корана) в твоето сърце, с позволението на Аллах, в потвърждение на (Писанията), които са във вашите ръце и като напътствие и благовестие за вярващите.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-98
2/ал-Бакара-98: Който е враг на Аллах и на Неговите ангели и на Неговите пратеници, и на Джибрил, и на Микаил, то несъмнено Аллах е враг на неверниците.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-99
2/ал-Бакара-99: Вече ти низпослахме ясните знамения. Никой друг не ги отрича, освен нечестивците.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-100
2/ал-Бакара-100: Една част, когато се договориха за нещо, не го ли нарушиха (обета) всеки път? Да (нарушиха го), повечето от тях наистина не вярват.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-101
2/ал-Бакара-101: И когато при тях дойде Пратеник на Аллах, за да потвърди наличното (Писание) у тях, едни от дарените с Писанието хвърлиха зад гърба си Книгата на Аллах, сякаш не знаеха.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: