Al-Baqarah 94-101, de Heilige Koran (Djuz'-1, Pagina-15)

Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-94, 2/Al-Baqarah-95, 2/Al-Baqarah-96, 2/Al-Baqarah-97, 2/Al-Baqarah-98, 2/Al-Baqarah-99, 2/Al-Baqarah-100, 2/Al-Baqarah-101, de Heilige Koran, Djuz'-1, Pagina-15, Al-Baqarah 94-101
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-94
2/Al-Baqarah-94: Zeg: "Als het Huis van het Hiernamaals zij Allah alleen maar voor jullie is, met uitzondering van de andere mensen: wenst dan de dood, als jullie waaractig zijn."
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-95
2/Al-Baqarah-95: Maar zij zullen hem (de dood) nooit wensen, vanwege wat hun handen (aan zonden) hebben voortgebracht. En Allah kent de onrechtplegers.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-96
2/Al-Baqarah-96: En jij zult hen zeker bevinden als de mensen die het meest begerig zijn naar het (wereldse) leven, meer nog dan degenen die deelgenoten (aan Allah) toekennen. Elk van hen zou wel een leeftijd van duizend jaren gegeven willen worden. Maar hij zou daardoor niet (kunnen) vluchten voor de bestraffing, door de verlenging can zijn leeftijd. En Allah ziet toe op wat zij doen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-97
2/Al-Baqarah-97: Zeg (O Moehammad): "Wie een vijand van Djibrîl is: voorwar, hij heeft hem (de Koran) in jouw hart neergezonden, met toestemming van Allah, als een bevestiging can wat er vóór (geopenbaard) was, en als Leiding en als een verheugende tijding voor de gelovigen."
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-98
2/Al-Baqarah-98: En wie een vijand van allah is en van zijn Engelen en vam zijn boodschappers en van djibril en van MIKA IL: voorwaar, Allah is een vijand van de ongelovigen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-99
2/Al-Baqarah-99: En voorzeker, wij hebben duidelijke verzen tot jou neergezonden. en Alleen de zwaar-zondigen geloven er niet in.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-100
2/Al-Baqarah-100: Is het niet zo dat telkens wanneer zij (de ongelovigen) een verbintenis aangingen, zij die (later) van zich afwierpen? Maar de mesesten van hen geloven niet.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-101
2/Al-Baqarah-101: En toen er tot hen een boodschapper van allah was gekomen, bevestigend wat bij ben bevond, wierp een groep van degenen aan wie de Schrift(de taurat) gegeven was, het boek van Allah achter hun ruggen, alsof zij niet wisten.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: