BAKARA 94-101, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-1, Sayfa-15)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-1 » Sayfa-15
share on facebook  tweet  share on google  print  
BAKARA: 2/BAKARA-94, 2/BAKARA-95, 2/BAKARA-96, 2/BAKARA-97, 2/BAKARA-98, 2/BAKARA-99, 2/BAKARA-100, 2/BAKARA-101, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-1, Sayfa-15, BAKARA 94-101
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-94
2/BAKARA-94: De ki: “Allah katındaki ahiret yurdu, başka insanların değil de sadece size has (özel) ise, o halde eğer (sözünüzde) sadıklarsanız ölümü temenni edin!”
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-95
2/BAKARA-95: Ve elleriyle takdim ettikleri (günahları) sebebiyle onu (ölümü), ebediyyen asla temenni etmezler. Ve Allah, zâlimleri en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-96
2/BAKARA-96: Ve onları, hayata karşı insanların en hırslısı bulursun. Ve (hatta) o şirk koşanlardan herbiri şâyet bin sene ömürlendirilse, (yaşamayı) ister. Onun ömrünün uzatılması, onu azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah yaptıklarınızı en iyi görendir.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-97
2/BAKARA-97: Kim Cibril’e düşman oldu ise (ona) de ki: “Halbuki muhakkak ki o (Cebrail a.s), onların ellerindeki (kitapları) tasdik eden O (Kur’ân’ı), Allah’ın izniyle, mü’minlere bir hidayet (rehberi) ve müjde olarak senin kalbine indirdi.”
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-98
2/BAKARA-98: Kim, Allah’a ve O’nun meleklerine ve O’nun resûllerine ve Cebrail’e ve Mikail’e düşman oldu ise, o taktirde muhakkak ki Allah kâfirlere düşmandır.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-99
2/BAKARA-99: Ve andolsun ki sana apaçık âyetler indirdik. Ve bunları fâsıklardan başka kimse inkâr etmez.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-100
2/BAKARA-100: Ve onlardan bir kısmı, bir ahd yaptıkları zaman, her defasında onu nakzettiler mi (bozmadılar mı)? Evet (bozdular), onların çoğu îmân etmezler.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-101
2/BAKARA-101: Ve onlara Allah’ın katından yanlarındaki (Kitab’ı) tasdik eden (doğrulayan) bir resûl geldiği zaman, kitap verilenlerden bir kısmı, sanki bilmiyorlarmış gibi, Allah’ın Kitab’ını arkalarına attılar.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: