BAKARA 38-48, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-1, Sayfa-7)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-1 » Sayfa-7
share on facebook  tweet  share on google  print  
BAKARA: 2/BAKARA-38, 2/BAKARA-39, 2/BAKARA-40, 2/BAKARA-41, 2/BAKARA-42, 2/BAKARA-43, 2/BAKARA-44, 2/BAKARA-45, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-47, 2/BAKARA-48, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-1, Sayfa-7, BAKARA 38-48
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-38
2/BAKARA-38: Biz dedik ki: “Hepiniz oradan (aşağıya) inin. Benden size mutlaka hidayet gelecektir. O zaman kim hidayetime tâbî olursa, artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar.”
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-39
2/BAKARA-39: Ve inkâr edenler ve âyetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidir, orada ebedî kalacak olanlardır.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-40
2/BAKARA-40: Ey İsrailoğulları! Sizi ni’metlendirdiğim o ni’metimi hatırlayın ve ahdimi yerine getirin. Ve (böylece) Ben de size olan ahdimi yerine getireyim (sizleri vaadettiğim cennetime alayım). Ve(ahdinize sadık kalmakta) artık sadece benden korkun.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-41
2/BAKARA-41: Sizin yanınızda olanı (Tevrat’ı) tasdik edici olarak indirdiğim şeye (Kur’ân’a) îmân edin ve O’nu inkâr edenlerin ilki siz olmayın. Ve âyetlerimi az bir bedelle satmayın. Ve artık sadece Bana karşı takva sahibi olun.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-42
2/BAKARA-42: Ve hakkı bâtıl ile karıştırmayın (örtmeyin) ve hakkı gizlemeyin. Ve (çünkü) siz biliyorsunuz.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-43
2/BAKARA-43: Ve namazı kılın (ikame edin) ve zekâtı verin. Ve rükû edenlerle beraber rükû edin.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-44
2/BAKARA-44: İnsanlara birr’i (tezkiye ve teslim olmayı) emrediyorsunuz da siz kendinizi unutuyor musunuz? Ve siz, Kitab’ı okuduğunuz halde hâlâ akıl etmiyor musunuz?
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-45
2/BAKARA-45: (Allah’tan) sabırla ve namazla istiane (özel yardım) isteyin. Ve muhakkak ki o (hacet namazı ile Allah’a ulaştıracak mürşidini sormak), huşû sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-46
2/BAKARA-46: Onlar (o huşû sahipleri) ki, Rab’lerine (dünya hayatında) muhakkak mülâki olacaklarına ve (sonunda ölümle) O’na döneceklerine yakîn derecesinde inanırlar.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-47
2/BAKARA-47: Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize en’am ettiğim o ni’metimi hatırlayın. Ve muhakkak ki Ben, sizi âlemlere üstün kıldım.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-48
2/BAKARA-48: Ve, bir kimseden diğer bir kimseye, bir şeyin ödenmeyeceği ve ondan (hiç kimseden) bir şefaatin kabul edilmeyeceği ve hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve onlara yardım edilmeyeceği günden sakının.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: