BAKARA 49-57, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-1, Sayfa-8)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-1 » Sayfa-8
share on facebook  tweet  share on google  print  
BAKARA: 2/BAKARA-49, 2/BAKARA-50, 2/BAKARA-51, 2/BAKARA-52, 2/BAKARA-53, 2/BAKARA-54, 2/BAKARA-55, 2/BAKARA-56, 2/BAKARA-57, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-1, Sayfa-8, BAKARA 49-57
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-49
2/BAKARA-49: Ve sizi firavun ailesinden kurtarmıştık ki (onlar), size kötü azap ediyorlar, oğullarınızı kesip kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-50
2/BAKARA-50: Ve sizin için denizi yarmış, böylece sizi kurtarıp firavun ailesini boğmuştuk. Ve siz de (bunu) görüyordunuz.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-51
2/BAKARA-51: Ve Musa’ya (Tur dağı’nda) kırk gece (beraberlik) vaadetmiştik. Sonra siz, hemen onun ardından (Samiri’nin altından yaptığı) buzağıyı (tanrı) edindiniz. Ve siz zâlimlersiniz.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-52
2/BAKARA-52: Sonra sizi, bunun (buzağıyı ilâh edinmenin) ardından affettik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-53
2/BAKARA-53: Ve, umulur ki siz hidayete erersiniz diye Musa (a.s)’a kitap ve furkan vermiştik.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-54
2/BAKARA-54: Ve Musa (a.s) kavmine: “Ey kavmim! Buzağıyı (ilâh) edinmenizle muhakkak ki siz, kendi nefslerinize zulmettiniz. Hemen Yaratıcınız’a tövbe edin. Artık nefslerinizi (birbirinizi) öldürün. bu, Yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır.” demişti. Böylece O, tövbenizi kabul buyurdu.Muhakkak ki O, O tövbeleri kabul eden ve Rahîm olandır.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-55
2/BAKARA-55: Ve: “Yâ Musa! Biz, Allah’ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız.” demiştiniz. Bunun üzerine sizi yıldırım yakaladı. Ve siz de (bunu) görüyordunuz.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-56
2/BAKARA-56: Sonra umulur ki böylece siz şükredersiniz diye ölümünüzden sonra sizi tekrar dirilttik.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-57
2/BAKARA-57: Ve bulutu sizin üstünüze gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yeyin. Ve onlar, bize zulmetmediler, fakat onlar, kendi nefslerine zulmediyorlardı.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: