ал-Бакара 49-57, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-8)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-49, 2/ал-Бакара-50, 2/ал-Бакара-51, 2/ал-Бакара-52, 2/ал-Бакара-53, 2/ал-Бакара-54, 2/ал-Бакара-55, 2/ал-Бакара-56, 2/ал-Бакара-57, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-8, ал-Бакара 49-57
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-49
2/ал-Бакара-49: И ви избавихме от хората на Фараона. (Те) ви причиняваха най-лошото мъчение като избиваха синовете ви, а пощадяваха жените ви. Това бе велико изпитание за вас от вашия Господ.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-50
2/ал-Бакара-50: И разделихме за вас морето на две и ви избавихме, а хората на Фараона ги издавихме пред очите ви.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-51
2/ал-Бакара-51: И определихме за Муса (Мойсей) четиридесет нощи (в планината Тур), после вие подир него приехте (за Господ) телеца. Вие сте угнетители.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-52
2/ал-Бакара-52: След това (след като приехте телеца за Господ) ви простихме. Дано да сте признателни!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-53
2/ал-Бакара-53: И надявайки се да се напътите към Мен, дадохме на Муса Писанието и Разграничението!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-54
2/ал-Бакара-54: И когато Муса рече на своя народ: “О, народе мой, вие наистина угнетихте душите си, като приехте телеца за Господ. Покайте се пред своя Създател и убийте душите си! Това е за ваше добро пред Създателя ви. Той ще приеме вашето покаяние. Наистина Той е Приемащия покаянието, Милосърдния.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-55
2/ал-Бакара-55: И когато изрекохте: “О, Муса, не ще ти повярваме, докато не видим Аллах наяве”, мълнията ви порази и вие (това) го виждахте.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-56
2/ал-Бакара-56: После ви възкресихме след вашата смърт, за да сте признателни!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-57
2/ал-Бакара-57: И ви заслонихме с облака, и спуснахме над вас манната и пъдпъдъците: “Яжте от благата, които ви дарихме!” И те, не Нас угнетиха, а собствените си души угнетиха.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: