Al-Baqarah 49-57, de Heilige Koran (Djuz'-1, Pagina-8)

de Heilige Koran » Djuz'-1 » Pagina-8
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-49, 2/Al-Baqarah-50, 2/Al-Baqarah-51, 2/Al-Baqarah-52, 2/Al-Baqarah-53, 2/Al-Baqarah-54, 2/Al-Baqarah-55, 2/Al-Baqarah-56, 2/Al-Baqarah-57, de Heilige Koran, Djuz'-1, Pagina-8, Al-Baqarah 49-57
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-49
2/Al-Baqarah-49: En (gedenkt) toen Wij wullie van Fir'aun's volgelingen redden, zij kwelden jullie met de zwaarste foltering; zij slachtten jullie zonen ad en lieten jullie dochters in leven. Daarin was een geweldige beproeving van jullie Heer.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-50
2/Al-Baqarah-50: En (gedenkt) toen Wij voor jullie de zee kliefden waarmee Wij jullie redden en Fir'aun's volgelingen deden verdrinken, terwijl jullie toekeken.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-51
2/Al-Baqarah-51: En (gedenkt) toen Wij Môesa veertig nachten beloofden, toen namen jullie het kalf aan (ter aanbidding) na zijn vertrek, en jullie waren onrechtplegers.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-52
2/Al-Baqarah-52: Vervolgens vergaven Wij jullie daarna, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-53
2/Al-Baqarah-53: En (gedenkt) toen Wij Môesa de Schrift (de Taurât) en de Foerqân gaven, hopelijk zullen jullie de leiding volgen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-54
2/Al-Baqarah-54: En (gedenkt) toen Môesa tot zijn volk zei: "O mijn volk! Voorwaar, jullie hebben jezelf onrecht aangedaa doordat jullie het kalf (ter aanbidding) hebben genomen, wendt jullie daarom in berouw tot jullie Schepper en doodt dan julliezelf, dat is beter voor jullie bij jullie Schepper." Toen aanvaardde Hij jullie berouw. Voorwaar, Hij is de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-55
2/Al-Baqarah-55: En (gedenkt) toen jullie zeiden: "O Môesa, wij zullen jou niet geloven totdat wij Allah duidelijk (in Zijn ware gestalte) zien," waarop de bklisem jullie greep, terwijl jullie toekeken.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-56
2/Al-Baqarah-56: Vervolgens wekken Wij jullie op na jullie dood, hoplijk zullen jullie dankbaar zijn.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-57
2/Al-Baqarah-57: En wij gaven jullie schaduw door middel van de wolk en Wij deden Manna en kwartels voor jullie neerdalen. Eet van de goede dingen waarmee Wij jullie hebben voorzien. Zij deden Ons geen onrecht aan, maar zij deden zichzelf onrecht aan.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: