Al-Baqarah 113-119, de Heilige Koran (Djuz'-1, Pagina-18)

Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-113, 2/Al-Baqarah-114, 2/Al-Baqarah-115, 2/Al-Baqarah-116, 2/Al-Baqarah-117, 2/Al-Baqarah-118, 2/Al-Baqarah-119, de Heilige Koran, Djuz'-1, Pagina-18, Al-Baqarah 113-119
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-113
2/Al-Baqarah-113: En de Joden zeiden: "De christenen hebben geen grondslag" (voor hun beweringen). En de Christenen zeiden: "De Joden hebben geen grondslag. "Terwijl zij de Schrift voorlezen. Degenen die niet weten (de veelgodenaanbidders), spreken het zelfde woord als zij. En Allah zal tussen hen oordelen op de Dag der Opstanding omtrent dat waarover zij van mening verschillen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-114
2/Al-Baqarah-114: En wie is er zondiger dan degene die verhindert dat in de Moskeeen van Allah Zijn Naam genoemd wordt en die zich beijvert om deze te verwoesten? Zij behoren deze niet binnen te gaan, behalve als vrezenden. Voor hen is er op de wereld een vernedering en in het Hiernamaals is er een geweldige bestraffing.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-115
2/Al-Baqarah-115: En aan Allah behoren het Oosten en het Westen. Waarheen jullie je ook wenden, daar is het Aangezicht van Allah. Voorwar, Allah is Alomvattend en Alwetend.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-116
2/Al-Baqarah-116: En zij (de Christenen) zeiden: "Allah heeft Zich een zoon genomen." Heilig is Hij! Nee! Aan Hem behoort wat er in de hemelen en (op) de aarde is. Allen gehoorzamen Hem ootmoedig.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-117
2/Al-Baqarah-117: (Hij is) de Voortbrenger van de hemelen en de aarde. En wanner Hij een besluit over een zaak heeft genomen, dan zegt Hij er slechts tegen: "Wees," en het is.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-118
2/Al-Baqarah-118: En degenen die niet weten, zeiden: Waarom spreekt Allah niet tot ons en waarom komt er geen Teken tot ons?" Zo spraken ook degenen die voor hen waren. Hun harten lijken op elkaar. Waarlijk, Wij hebben de Tekenen duidelijk gemaakt aan een overtuigd volk.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-119
2/Al-Baqarah-119: Voorwaar, Wij hebben jou (Moehammad) met de Waarheid gezonden, als een brenger van een verheugende tijding en als een waarschuwer, en jij zal niet worden ondervraagd over de bewoners van de Djahîm (de Hel).
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: