Al-Baqarah 120-126, de Heilige Koran (Djuz'-1, Pagina-19)

Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-120, 2/Al-Baqarah-121, 2/Al-Baqarah-122, 2/Al-Baqarah-123, 2/Al-Baqarah-124, 2/Al-Baqarah-125, 2/Al-Baqarah-126, de Heilige Koran, Djuz'-1, Pagina-19, Al-Baqarah 120-126
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-120
2/Al-Baqarah-120: En de Joden en de Christenen zullen nooit behagen in jou vinden, totdat jij hun godsdienst volgt. Zeg (O Moehammad): "Voorwar, de Leiding van Allah: dat is Leiding." En als jij hun begeerten volgt, nadat de kennis tot jou is gekomen, dan zal er voor jou tegen Allah geen beschermer en geen helper zijn.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-121
2/Al-Baqarah-121: Degenen aan wie Wij de Schrift hebben gegeven lezen het op de juiste manier voor, zij zijn degenen die erin geloven. En degenen die er niet in geloven: zij zijn de verliezers.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-122
2/Al-Baqarah-122: O Kinderen van Israel, gedenkt Mijn gunst die Ik jullie heb geschonken en dat Ik jullie heb bevoorrecht boven de (andere) volken.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-123
2/Al-Baqarah-123: En vreest een Dag waarop de ene ziel niets voor een andere ziel kan doen en er geen losprijs van haar aanvard zal worden, geen voorspraak zal haar baten. En zij zullen niet geholpen worden.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-124
2/Al-Baqarah-124: En (gedenkt) toen Ibrâhîm door zijn Heer beproefd werd met enkele woorden (geboden en verboden) die hij daarop in acht nam. Hij (Allah) zei: "Voorwar, Ik zal jou voor de mensheid tot een leider maken." Hij (Ibrâhîm zei: "En ook van mijn nageslacht?" Hij (Allah) antwoordde: "Mijn verbond omvat de onrechtplegers niet."
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-125
2/Al-Baqarah-125: En (gedenkt) toen Wij het Huis (de Ka'bah) tot een plaats van verzameling voor de mensheid maakten en een plaats van veiligheid. En neemt de standplaats van Ibrâhîm tot een plaats voor de shalât. En Wij legden de plicht op aan Ibrâhîm en Isma'îl: "Reinigt Mijn Huis voor degenen die de ommegang (thawaf) maken, voor hen die er de I'tikaf verrichten en voor hen die zich buigen en die knielen (de shalât).
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-126
2/Al-Baqarah-126: En (gedenkt) toen Ibrâhîm smeekte: "Mijn Heer, maak dit gebied tot een veilige plaats en voorzie haar bewoners met vruchten, degenen van hen die geloven in Allah en in het Hiernamaals." Hij (Allah) zei: "En (ook) degene die ongelovig is, zal ik genietingen schenken, voor een korte tijd, daarna zal Ik hen naar de bestraffing van de Hel drijven. En dat is de slechtste plaats van terugkeer.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: