Al-Baqarah 77-83, de Heilige Koran (Djuz'-1, Pagina-12)

Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-77, 2/Al-Baqarah-78, 2/Al-Baqarah-79, 2/Al-Baqarah-80, 2/Al-Baqarah-81, 2/Al-Baqarah-82, 2/Al-Baqarah-83, de Heilige Koran, Djuz'-1, Pagina-12, Al-Baqarah 77-83
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-77
2/Al-Baqarah-77: En weten zij niet dat Allah weet wat zij verbergen en wat zij openlijk doen?
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-78
2/Al-Baqarah-78: En er zijn ongeletterden onder hen die de Shcrift (de Taurât) niet kennen, behalve door kletspraat en zij vermoeden slechts.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-79
2/Al-Baqarah-79: Wee dan degenen die de Schrift met hun eigen handen schrijven en vervolgens zeggen: "Dit komt van Allah." Om het te verruilen voor iets van geringe waarde. Wee dan hen vanwege wat hun handen geschreven hebben en wee hen vanwege wat zij verrichtten.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-80
2/Al-Baqarah-80: En zij zeiden: "De Hel zal ons niet aankraken, behalve een beperkt aantal dagen," Zeg (O Moehammad): "Hebben jullie een belofte van Allah ontvangen? Dan zal Allah Zijn belofte niet verbreken. Of zeggen jullie over Allah iets wat jullie niet weten?"
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-81
2/Al-Baqarah-81: Welzeker, degenen die slechte daden verrichten, en door hun zonden omsloten zijn, diegenen dan, zijn de bewoners van de Hel. Zij zijn daarin eeuwig levenden.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-82
2/Al-Baqarah-82: Maar degenen die geloven en goede werken verrichten, zij zijn degenen die de bewoners van het Paradijs zijn. Zij zijn daarin eeuwig levenden.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-83
2/Al-Baqarah-83: En (gedenkt) toen Wij het verbond van de Kinderen van Israël aanvardden (zeggent): "Aanbidt niets dan Allah, en betracht goedheid jegens de ouders, en de verwand, en de wees, en de behoeftige, en spreekt het goede tot de mensen en onderhoudt de shalât en geeft de zakât." Vervolgens ontrokken jullie je er aan, behalve een klein aantal van jullie, terwijl jullie je afwendden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: