Al-Baqarah 84-88, de Heilige Koran (Djuz'-1, Pagina-13)

Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-84, 2/Al-Baqarah-85, 2/Al-Baqarah-86, 2/Al-Baqarah-87, 2/Al-Baqarah-88, de Heilige Koran, Djuz'-1, Pagina-13, Al-Baqarah 84-88
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-84
2/Al-Baqarah-84: En (gedenkt) toen Wij jullie verbond aanvaardden: "Vergiet elkaars bloed niet en verdrijft elkaar niet uit jullie woonplaatsen." Daarop bevestigden jullie (dat) en jullie getuigden (daarvan).
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-85
2/Al-Baqarah-85: Daarna zijn jullie (Joden) degenen geworden die elkaar doden en een deel van jullie eigen volk uit hun woonplaatsen verdrijven, jullie steunen elkaar in zondigheid en vijandschap. En wanneer zij (andere Joden) tot jullie komen als gevangenen, dan kopen jullie hen vrij, terwijl het jullie verboden is hen te verdrijven. Geloven jullie in een gedeelte van de Schrift en in een ander gedeelte niet? Er is geen beloning voor wie van jullie zo handelen, maar vernedering in het aardse leven en op de Dag der Opstanding zullen zij worden teruggevoerd tot de zwaarste bestraffing. En Allah is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-86
2/Al-Baqarah-86: Zij zijn degenen die het aardse leven voor het Hiernamaals hebben verruild. De bestraffing zal voor hen niet verlichts worden zn zij zullen niet geholpen worden.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-87
2/Al-Baqarah-87: En Wij hebben Môesa voorzeker het Boek gegeven en Wij deden na hem de Boodschappers volgen. Wn Wij gaven 'Îsa, de zoon van Maryam, de duidelijke bewijzen. En Wij versterkten hem met de heilige Geest (Djibrîl). Is het dan zo dat telkens wanneer er een Boodschapper tot jullie kwam met wat niet in overeenstemming was met jullie begeerten, jullie hooghartig werden en jullie een aantal van hen loochenden en anderen doodden?
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-88
2/Al-Baqarah-88: En zij zeggen: "Onze harten zijn bedekt." Nee! Allah heeft hen verloekts vanwege hun ongeloof. Weinigen zijn het daarom die geloven.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: