Al-Baqarah 17-24, de Heilige Koran (Djuz'-1, Pagina-4)

de Heilige Koran » Djuz'-1 » Pagina-4
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-17, 2/Al-Baqarah-18, 2/Al-Baqarah-19, 2/Al-Baqarah-20, 2/Al-Baqarah-21, 2/Al-Baqarah-22, 2/Al-Baqarah-23, 2/Al-Baqarah-24, de Heilige Koran, Djuz'-1, Pagina-4, Al-Baqarah 17-24
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-17
2/Al-Baqarah-17: Hun gelijkenis is als de gelijkenis van degene die een vuur ontsteekt: wanneer het (vuur) zijn omgeving verlicht, dan neemt Allah hun licht weg en laat Hij hen in de duisternissen achter. Zij zien niet.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-18
2/Al-Baqarah-18: (Zij zijn) doof, stom, en blind (van hart), daarom keren zij niet terug.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-19
2/Al-Baqarah-19: Of als (de gelijkenis, met) een regenstorm uit de hemel met daarin duisternissen, donder en bliksem. Zij stoppen hun vingers in hun oren voor de donderslagen, uit doodsangst. En Allah omvat de ongelovigen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-20
2/Al-Baqarah-20: Bijna rukt de bliksem hun gezicht weg. Telkens wanneer deze hen verlicht, dan lopen zij in (het licht), maar wanneer hij hen in de duisternis laat, dan blijven ze staan. En als Allah het had gewild, dan had Hij hun gehoor en hun gezicht weggenomen. Voorwaar. Allah is Almachtig over alle zaken.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-21
2/Al-Baqarah-21: O mensen, aanbid jullie Heer, Degenen Die jullie heeft geschapen en degenen vóór jullie. Hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-22
2/Al-Baqarah-22: Degene Die de aarde voor jullie heeft gemaakt tot een tapijt en de hemel tot een gewelf en Hij zendt water uit de hemel neer, waarmee Hij vervolgens vruchten voortbrengt als voorziening voor jullie. Ken daarom geen deelgenoten toe aan Allah, terwijl jullie (het) wegen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-23
2/Al-Baqarah-23: En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben neergezonden aan Onze dienaar (Moehammad), brengt dan een gelijkwaardige Soerah voort, en roept jullie getuigen buiten Allah op, als jullie waarachtigen zijn.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-24
2/Al-Baqarah-24: Als jullie dan daartoe niet in staat zijn, en jullie zullen er nooit toe in staat zijn, vreest dan de Hel; haar brandstof bestaat uit mensen en stenen, (zij is) gereedgemaakt voor de ongelovigen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: